Alphen aan den Rijn heeft de wind in de zeilen

Alphen aan den Rijn ontwikkelt zich in gestaag tempo. Het aantal inwoners, de werkgelegenheid en het aanbod aan voorzieningen en recreatiemogelijkheden laten een stijgende tendens zien. De gunstige ligging centraal in het Groene Hart speelt daarbij beslist een rol, zo weet wethouder Gerard van As van de gemeente Alphen aan den Rijn. Daarnaast zit ook het economische tij mee. Het valt niet mee om de groei bij te kunnen benen. ‘Er is werk aan de winkel’, benadrukt Van As.

De gemeente Alphen aan den Rijn bestaat uit de kernen Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en Zwammerdam. Het aantal inwoners bedraagt ruim 108.000. In Alphen aan den Rijn zelf wonen ongeveer 75.000 mensen. Volgens prognosecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek groeit de gemeente de komende jaren fors.

Heeft u een verklaring voor de populariteit van Alpen aan den Rijn als vestigingsplaats?

Gerard van As ‘Het is hier prettig wonen en werken. Met bijna 45.000 banen is er voldoende werkgelegenheid en het voorzieningenniveau mag hoog worden genoemd. Er is veel groen, vaarverbindingen zijn binnen handbereik en er valt ook recreatief genoeg te beleven. En heel belangrijk: onze gemeente ligt centraal ten opzichte van de Randstad. Verder bevindt Schiphol zich op korte afstand. De omstandigheden en het huidige economische klimaat werken ons in de kaart.’ Dat betekent wel dat de gemeente de komende jaren een forse woningopgave heeft.

‘De woningbehoefte is groot. Dat zijn we ons terdege bewust. Het is de bedoeling dat er jaarlijks 400 woningen bijkomen. Voorlopig gebeurt dat door inbreidingslocaties te benutten. Maar op termijn voldoet dat niet meer. Het is wenselijk dat er een uitleggebied moet worden ontwikkeld. We zijn bezig met een onderzoek in welke richting dat het beste kan gebeuren. Je praat dan wel over een lange weg van zes tot acht jaar, want ook de provincie wordt daarbij betrokken.’

“Roosdom Tijhuis houdt zich aan de afspraken, denkt mee, gaat zorgvuldig te werk, levert kwaliteit en houdt rekening met omwonenden.”

Gerard van As – Wethouder Gemeente Alphen aan den Rijn

Hoe is het om hier als wethouder sturing aan te mogen geven?

‘Dat is een mooie en dankbare taak om zaken in gang te kunnen zetten in deze interessante periode. Mijn pakket bestaat onder andere uit ruimtelijke ordening, wonen, projecten, economische zaken en citymarketing. Op die gebieden valt de komende tijd veel te doen. Alphen bruist en wordt alleen maar levendiger en economisch sterker.’

Het Masterplan Stadshart is al volop in ontwikkeling. Bent u daar tevreden over?

‘Absoluut, het gebied krijgt een enorme kwaliteitsimpuls. Na een gedegen voorbereiding worden de plannen nu gerealiseerd. Er worden panden opgeknapt en er zijn gedateerde appartementencomplexen gesloopt. Daarmee is ruimte gecreëerd voor een aantrekkelijke woonomgeving met een eigentijdse uitstraling. Over ruim twee jaar moet alles gereed zijn, dat betekent dat het gebied 530 woningen telt.’

Appartementencomplex De Stadspoort:

Een onderdeel daarvan vormt De Stadspoort, een ontwikkeling van Roosdom Tijhuis. Wat vindt u van dat plan?

De Stadspoort is mooi gesitueerd, het vormt de entree naar het centrum rondom alle voorzieningen. Ook aan de buitenkant wordt het heel aantrekkelijk. Het ziet er gelikt uit. Het spreekt veel mensen aan gezien de grote belangstelling voor de appartementen. Wat ik goed vind, is dat Roosdom Tijhuis de plannen in een vroegtijdig stadium aan omwonenden heeft voorgelegd. Ze konden tijdens drie inspraaksessies hun wensen laten horen, daar is ook naar geluisterd. Dat zorgt voor transparantie en een optimale oplossing. Burgers worden niet verrast en het versnelt de procedures. Daar heeft iedereen belang bij.’

Wat wilt u kwijt over de samenwerking tussen de gemeente en Roosdom Tijhuis?

‘De ervaringen zijn positief. Roosdom Tijhuis houdt zich aan de afspraken, denkt mee, gaat zorgvuldig te werk en levert kwaliteit. En het houdt rekening met omwonenden. De gedegen werkwijze zag je ook terug bij een eerder project: appartementencomplex Mooi Irene. De komende tijd zal er qua inbreiding meer moeten gebeuren in Alphen aan den Rijn, wellicht dat Roosdom Tijhuis daar ook een rol bij kan spelen. Als dat zo is, zal ik dat zeker toejuichen.’

Appartementencomplex Mooi Irene: