Bouwtechnisch vernuft door Roosdom Tijhuis in gasloze nul-op-de-meter woningen voor De Goede Woning

Op donderdag 1 februari tekenden Jan van der Spek (directeur Woningstichting De Goede Woning) en Martin Companje (directeur Roosdom Tijhuis) een overeenkomst voor de bouw van vijf op-en-top duurzame woningen in Het Opbroek te Rijssen. De woningen worden gerealiseerd in een gasloze (all-electric) nul-op-de-meter (NOM) uitvoering en worden naar verwachting opgeleverd in juli 2018.

Een bijzonder project

Nul-op-de-meter wil zeggen dat er door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen de woningen net zoveel energie opleveren als dat ze gemiddeld gebruiken. Dit wordt onder andere behaald door uitstekende isolatie en het gebruik van zonnepanelen.

Daarnaast is er sprake van een all-electric oplossing, waardoor de woningen niet worden aangesloten op de gasvoorziening onder de wijk maar worden uitgerust met een luchtwarmtepomp. Deze warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht die via vloerverwarming en convectoren de woning verwarmt. Water voor huishoudelijk gebruik kan elektrisch worden bijverwarmd door een boiler. Gasloos bouwen in Het Opbroek (fase 1) is onderdeel van een pilot van de gemeente Rijssen-Holten, die inspeelt op haar toekomstvisie op het gebied van verduurzaming.

Innovatief bouwproces

Naast de duurzame nul-op-de-meter en all-electric uitvoering voor De Goede Woning, zijn dit de allereerste woningen die Roosdom Tijhuis als pilot bouwt volgens haar geoptimaliseerde bouwproces. Deze optimalisatie omvat slimme oplossingen om het bouwproces verder te verkorten, minder afhankelijk te zijn van weersinvloeden, zware werkzaamheden te verminderen en afval op de bouwplaats te reduceren.

Prefabricage wordt hiervoor naar een nóg hoger niveau getild. Dit houdt onder andere in dat het leidingwerk vooraf wordt ingestort of ingebouwd in wanden, vloeren en leidingschachten. De woningen kunnen hierdoor zonder cementdekvloeren en met minimale stucadoorwerkzaamheden worden gebouwd. Ook is er aandacht voor domotica.

De Goede Woning

Om klimaatdoelstellingen te halen, moet er de komende jaren veel gebeuren. Een cruciaal onderdeel vormt de transitie naar energieneutraal wonen. Woningcorporatie De Goede Woning in Rijssen beseft het belang ervan en zet daarom naast betaalbaarheid nadrukkelijk in op duurzaamheid. ‘Het roer moet om. De focus ligt op nul-op-de-meter woningen, dat moet de nieuwe standaard worden. Daarmee willen we het goede voorbeeld geven’, zegt directeur Jan van der Spek.

Roosdom Tijhuis

Roosdom Tijhuis is een ontwikkelende bouwer die landelijk opereert als een sterke partner in huisvestingsprojecten. Onze kernactiviteiten zijn opstalontwikkeling, gebiedsontwikkeling en uitvoerende bouw. Naast de reguliere woningbouw ontwikkelen en realiseren wij jaarlijks diverse projecten met huurwoningen en zorghuisvesting voor beleggers, woningcorporaties en zorginstanties.

Lees meer over dit duurzame project in het artikel: De Goede Woning zet in op duurzaamheid