De Goede Woning zet in op duurzaamheid

Om klimaatdoelstellingen te halen, moet er de komende jaren veel gebeuren. Een cruciaal onderdeel vormt de transitie naar energieneutraal wonen. Woningcorporatie De Goede Woning in Rijssen beseft het belang ervan en zet daarom naast betaalbaarheid nadrukkelijk in op duurzaamheid. ‘Het roer moet om. De focus ligt op nul-op-de-meter woningen (NOM), dat moet de nieuwe standaard worden. Daarmee willen we het goede voorbeeld geven’, zegt directeur Jan van der Spek.

De Goede Woning is met een voorraad van 1.455 woningen een relatief kleine corporatie. De Rijssense corporatie ziet betaalbaarheid en beschikbaarheid als speerpunten van het beleid. ‘We hebben een sociale taak met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen’, legt de directeur uit. ‘Dat uit zich door het aanbieden van goede, betaalbare huurwoningen in de gemeente Rijssen-Holten.’ Duurzaamheid is een thema dat de komende tijd eveneens prioriteit krijgt. Met energiezuinige woningen snijdt het mes aan twee kanten, meent Van der Spek. ‘Het is goed voor het milieu en het zorgt voor lagere woonlasten. Dat is zeker voor mensen met minder financiële draagkracht van groot belang.’ De ambities liegen er niet om. In 2020 wil De Goede Woning haar voorraad gemiddeld op Energielabel B hebben en in 2050 moeten de woningen CO2 neutraal zijn.

Woningwet

De komende jaren richt de corporatie zich op het verjongen van het aanbod. ‘Het draait om het verbeteren van de bestaande voorraad. Een forse uitbreiding is niet aan de orde’, constateert manager vastgoed Evert-Jan Voortman. ‘Dat heeft te maken met de stabiliserende markt in verband met demografische ontwikkelingen.’ Aan de andere kant groeien de bomen ook niet meer tot in de hemel, vult Van der Spek aan. ‘Het financiële vlees op de botten neemt af. De middelen voor grote investeringen ontbreken.’

Door de nieuwe Woningwet moeten corporaties zich toeleggen op het bouwen en beheren van sociale huurwoningen. Bij verkoop van woningen is het aan regels gebonden. Verder is de bouw van vastgoed voor de koopmarkt uit den boze en begrenst de wet investeringen. ‘Creativiteit is vereist. Door al deze ontwikkelingen zal er door ons mondjesmaat en op bescheiden schaal nieuwbouw voor de huurmarkt worden gepleegd.’

Dat is nu vooral in de Rijssense uitbreidingswijk Het Opbroek actueel. In 2016 werden er in het plangebied tien eengezinswoningen voor De Goede Woning opgeleverd. Het betrof een turnkey project van Roosdom Tijhuis. De energiezuinige huurhuizen zijn voorzien van zes zonnepanelen, waarmee een flink deel van de stroombehoefte is gedekt. In dezelfde wijk laat de corporatie in 2018 opnieuw vijf huurwoningen bouwen door Roosdom Tijhuis, het gaat in dit geval om een eigen grondpositie. ‘Hierbij gaan we op het gebied van duurzaamheid nog een flinke stap verder’, stelt de manager vastgoed vast. ‘Het betreft nul-op-de-meter woningen die dus net zoveel energie opwekken dan ze nodig hebben.’ De huizen worden zonder gasaansluiting opgeleverd. Ze beschikken over een luchtwarmtepomp in combinatie met lage temperatuurverwarming, zeer goede isolatie met daarnaast 26 zonnepanelen als energieopwekker.

Jan van der Spek: ‘Het is een pilot. We gaan het zorgvuldig monitoren en willen er zo ervaringen mee opdoen voor toekomstig beleid.’ De Goede Woning heeft een goed gevoel bij de samenwerking met Roosdom Tijhuis in Het Opbroek. ‘Ze leveren een goed product tegen een goede prijs, zijn innovatief en hebben kennis van zaken als het om duurzaamheid gaat. Alles gebeurt in goed en constructief overleg. Kortom ik heb alle vertrouwen in opnieuw een mooi gezamenlijk project’, besluit de directeur.

Meer informatie over De Goede Woning vindt u op: www.dgwrijssen.nl