Een vliegende start voor Roosdom Tijhuis in 2017

Op vrijdag 31 maart jongstleden ondertekende directeur Martin Companje de tweehonderdste koop-/aannemingsovereenkomst. Daarmee sloot Roosdom Tijhuis het eerste kwartaal van 2017 heuglijk af.

Een prachtige mijlpaal, aangezien dit de eerste keer is dat de onderneming tweehonderd koopwoningen binnen slechts drie maanden tijd heeft verkocht. Ter vergelijking: Roosdom Tijhuis sloot het jaar 2016 succesvol af met 414 verkochte koopwoningen.

“Deze vliegende start van 2017 is een prachtige prestatie waar we samen trots op mogen zijn.” aldus de heer Companje.