Gebiedsontwikkeling zorgt voor een stevige basis

De bouwsector heeft moeilijke jaren achter de rug. Door een afwachtende houding werden er tijdens de economische crisis weinig huizen verkocht. De bouw van nieuwe woningen liep ook sterk terug. Nieuwbouwprojecten werden uitgesteld of zelfs helemaal afgeblazen. In sommige gebieden was sprake van een heuse bouwstop. Nu het herstel heeft ingezet, neemt de druk op de woningmarkt al weer flink toe. Een inhaalslag lijkt noodzakelijk.

De vraag naar goede betaalbare woningen is – zeker in de stedelijke gebieden – erg groot. In populaire plaatsen staan gegadigden in de rij voor een huis. Prijzen stijgen en bieden boven de vraagprijs is inmiddels al geen uitzondering meer, net als vóór de crisis. Nieuwbouwprojecten staan volop in de belangstelling. Verkoopbijeenkomsten worden massaal bezocht. Woningen worden gretig afgenomen. Dat is goed nieuws voor partijen die gronden in beheer hebben en zich met gebiedsontwikkeling bezighouden, zoals Roosdom Tijhuis.

Wouter van Drie, coördinator bij Roosdom Tijhuis, bevestig het geschetste beeld. ‘Er is de komende jaren een grote behoefte aan woningen. Dat wil niet zeggen dat consumenten minder kritisch zijn. Kwaliteit is bepalend. Daar spelen we op in.’ Het lijkt op het eerste gezicht simpel. Grond aankopen, woningen ontwikkelen en daarna verkopen. Toch komt er heel wat bij kijken. Om nog maar niet te spreken over de risico’s tijdens het proces. Zo moest er het afgelopen decennium door gemeenten en ontwikkelaars flink worden afgeschreven op grondposities. ‘Gebiedsontwikkeling vergt sowieso een lange voorbereidingstijd. Het gaat meestal om een proces van jaren. Daarmee is het vaak een kwestie van geduld en een lange adem’, weet Wouter van Drie uit ervaring. Een goed voorbeeld is Buitenplaats Wijnbergen in Doetinchem, een nieuwbouwplan van 749 woningen. In 2009 werd de procedureovereenkomst gesloten en in 2011 volgde de wijziging van het bestemmingsplan. ‘Nu is bijna de helft van bouwvolume gerealiseerd. In 2024 moet het project gereed zijn.’

De komende jaren zal Roosdom Tijhuis honderden woningen ontwikkelen in plan Marslanden te Hardenberg:

Complexe vraagstukken

Roosdom Tijhuis heeft een prima naam opgebouwd als plan- en gebiedsontwikkelaar. Het weet van de hoed en de rand. Sinds het begin van de jaren negentig van de vorig eeuw worden door heel het land gronden opgekocht en in eigen beheer bebouwd. ‘Het maakt je veel minder afhankelijk’, aldus Van Drie. Toch gaat het allemaal niet vanzelf. ‘Je moet constant de markt volgen en zorgen dat je niet achter de feiten aanloopt. Daarnaast krijg je te maken met complexe vraagstukken. Verschillende belangen, financiële zaken, bestemmingsplanprocedures, architectonische en archeologische aspecten, saneringen noem het maar op.’ Roosdom Tijhuis werkt nauw samen met aandeelhouders Bouwfonds Property Development (BPD) en Syntrus Achmea Real Estate & Finance (Saref). ‘Deze drie-eenheid maakt ons sterk. De combinatie van deze partijen zorgt voor een enorme slagkracht.

“We hebben alles in huis: kennis, kunde, ervaring en investeringsvolume.”

Wouter van Drie – Coördinator Gebiedsontwikkeling

We hebben alles in huis: kennis, kunde, ervaring en investeringsvolume’, stelt de coördinator gebiedsontwikkeling vast. De strategisch ingenomen grondposities worden op termijn benut voor woningbouw, een rol voor het bouwbedrijf van Roosdom Tijhuis. ‘Er is op deze manier een stevige basis om grootschalige ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden.

In de Bornsche Maten ontwikkelde Roosdom Tijhuis tot op heden 360 woningen:
Luchtfoto door: IM-RO Holding BV

Tientallen jaren vooruit

Partijen weten ons te vinden.’ Familiebedrijf Roosdom Tijhuis is sterk geprofessionaliseerd, heeft visie, komt afspraken na, gaat structureel de samenwerking aan en levert een prima kwaliteitsniveau, gericht op de klantbehoefte. ‘De klant staat altijd centraal. We maken waar wat we beloven. Daarbij zijn de lijnen kort en hechten we veel waarde aan duurzaamheid, verklaart Van Drie. ‘Dat alles vertelt zich snel rond. Daarom worden we ook regelmatig benaderd om te participeren in grondposities die we niet in eigen beheer hebben of voor projecten gericht op zorghuisvesting. Alles bij elkaar ziet de toekomst er goed uit, we kunnen op deze manier tientallen jaren vooruit.’