Gemeente Rijssen-Holten: Mooie samenwerking en projecten

Het bruist van de plannen in de gemeente Rijssen-Holten, ook op het gebied van de woningbouw. Wethouder Roland Cornelissen beseft als geen ander hoe belangrijk een gezonde woningmarkt is. ‘Als er niet genoeg goede woningen beschikbaar zijn, loop je het gevaar dat mensen zich elders vestigen. Dat moet voorkomen worden, want er is voldoende vraag. Veel mensen willen graag in onze gemeente blijven.’

De gemeente Rijssen-Holten telt ongeveer 38.000 inwoners. Elders op het platteland wordt rekening gehouden met een terugloop van het aantal inwoners mede door de vergrijzing. Die angst bestaat in de gemeente Rijssen-Holten voorlopig niet, zo stelt wethouder Cornelissen.

Welke redenen heeft u daarvoor?

‘Door het christelijke karakter zijn er relatief veel grote gezinnen. Aan de andere kant heeft de gemeente veel te bieden. Er is er sprake van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving met veel groen en allerlei voorzieningen. Verder heeft de prima ontsluiting door de A1 een erg positieve invloed. Door deze gunstige factoren blijft de woningbehoefte de komende jaren op peil, zo is de verwachting.’

Dus is er werk aan de winkel?

‘Absoluut. Samen met ontwikkelende partijen zoals Roosdom Tijhuis maken we er iets moois van. Maar ook de afgelopen jaren hebben we niet stilgezeten. Ondanks de economische crisis kregen we de ruimte. Daardoor konden plannen in nauw overleg met de provincie gewoon worden uitgevoerd. Dat kwam door de constante vraag naar woningen en de kwaliteit van de plannen. Je zag dat elders projecten juist werden geparkeerd of afgeblazen. In onze gemeente is de leegstand met een percentage van 1,2 erg laag. Dat zegt wel wat.’

Er wordt wel gesproken over een groei naar zo’n 40.000 inwoners. Is daar de woonvisie op afgestemd?

‘Dat is wel de bedoeling. We kunnen blijven bouwen, maar iedere woning moet wel raak zijn. De lat ligt hoog, nog steeds. Bouwen voor leegstand is namelijk geen optie. Dat wil zeggen dat vooral een goede locatie van doorslaggevend belang is. De gezonde woningmarkt moet je koesteren. Zoals het er nu naar uitziet, komen er tot 2026 nog 817 woningen bij.’

Waar zijn de woningen gepland?

‘Op verschillende locaties. De uitbreidingen worden gerealiseerd in Rijssen, daar betreft het Opbroek en in Holten gaat het om De Kol en in een later stadium De Liesen. Bouwproject De Kol in Holten is momenteel actueel en overigens een goed voorbeeld van hoe voortvarend je iets in gang kunt zetten. In de prognoses zou Holten de komende tijd een krimp laten zien. Maar door De Kol ontstaat juist een tegengestelde en gewenste beweging: het dorp groeit. Een prima ontwikkeling om de voorzieningen in stand te houden. Daar is de leefbaarheid bij gebaat. De nieuwe wijk aan de voet van de Holterberg en op loopafstand van het centrum blijkt een zeer gewilde omgeving, zo hebben we gemerkt. De woningen worden snel verkocht.’

Hoe staat het met de plannen in Rijssen?

‘De vorige nieuwbouwlocatie Veeneslagen is al weer een tijd geleden afgerond. Het is een mooie wijk en de mensen die er wonen zijn heel tevreden. Nu zijn de pijlen gericht op uitbreidingswijk Opbroek. Een groot deel van fase 1 is al uitgevoerd en fase 2 gaat nu in ontwikkeling. De plannen zien er goed uit. Het ligt mooi gesitueerd in de groene long van Rijssen nabij kasteel Oosterhof. Er is een enorme diversiteit in het aanbod van woningen en in prijsklassen. Dat maakt het tot een evenwichtige wijk. De belangstelling voor de huizen is dan ook groot. Bewoners worden ook betrokken bij de invulling van het gebied, dat wordt gewaardeerd.’

Er worden ook zeer energiezuinige huizen gerealiseerd, zogenoemde nul-op-de-meter woningen. Hoe staat u daar tegenover?

‘Uitermate positief. De pilot van De Goede Woning en Roosdom Tijhuis juich ik toe. De komende jaren ligt de focus op duurzaamheid. Daar denkt de gemeente graag in mee. In gezamenlijkheid bekijken we de mogelijkheden hoe we dat in Opbroek een vervolg kunnen geven. De intentie bestaat om er gasloos te gaan bouwen.’

Tot slot, hoe wilt u de band tussen de gemeente en Roosdom Tijhuis omschrijven?

‘Hecht. We weten elkaar snel te vinden, de lijnen zijn kort. Het is prettig samenwerken met Roosdom Tijhuis omdat het een hoge kwaliteit nastreeft en betrokkenheid toont. Dat komt ook omdat het bedrijf in Rijssen gevestigd. We hebben soms verschillende belangen, maar desondanks is er begrip voor elkaars standpunten en wordt er constructief naar de beste oplossingen gezocht.’


Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Volg dan Nieuwbouw Rijssen en Nieuwbouw Holten op Facebook.