Schade / gebrek melden

Formulier melding schade en/of gebrek

Als u een schade en/of gebrek bij uw koopwoning wilt melden, dan zal deze melding worden behandeld volgens een vaste procedure welke ook omschreven staat in de GIW – Garantie- en waarborgregeling, welke u heeft ontvangen bij de ondertekening van uw (koop-/) aannemingsovereenkomst.

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie- en waarborgregeling, dient de schade en/of het gebrek wel onder de van toepassing zijnde garantieregeling te vallen en binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk aan ons gemeld te worden. Met behulp van onderstaand formulier kunt u de schade en/of het gebrek ook melden. Uw melding pakken wij met beide handen aan en u ontvangt van ons zo spoedig mogelijk bericht.

  • Uw gegevens:

  • Gegevens schade en/of gebrek: