Onbezorgd Kopen

Spelregels onbezorgd kopen

Uw droomhuis gezien bij Roosdom Tijhuis? Een nieuw stap voor u en/of uw gezin?

Maaaarrr……u twijfelt over de aankoop omdat u uw eigen huis nog moet verkopen. En wat zou uw huis moeten opbrengen? En wordt uw huis wel snel verkocht? Dit zijn maar enkele vraagstukken die u misschien doen besluiten om uw nieuwe droomhuis aan u voorbij te laten gaan.

Dit zou erg jammer zijn voor uzelf maar ook voor ons, daarom heeft Roosdom Tijhuis in dit geval de oplossing voor u met “onbezorgd kopen”.

logo onbezorgd kopen

Wat betekent de actie voor u?

U heeft een nieuwbouwhuis van ons op het oog maar durft de stap niet te nemen in verband met de verkoop van uw huidige huis. Wij zijn bereid tegen bepaalde voorwaarden uw huis te kopen zodat u niet met twee huizen komt te zitten en zorgeloos het nieuwbouwhuis kan kopen. 

Hoe werkt het?

Uw huis wordt getaxeerd zodat beide partijen een advies hebben van de opbrengst. Roosdom Tijhuis betaalt u 90% van het taxatiebedrag en u bent hiermee van alle risico’s verlost die de verkoop van uw eigen huis met zich meebrengt. De verkoopkosten en makelaarskosten zijn voor rekening van Roosdom Tijhuis, en u heeft gegarandeerd zekerheid over de opbrengst van uw woning. Uw huis wordt gekocht door Roosdom Tijhuis en u wordt eigenaar van het nieuwbouwhuis. U deelt mee in de meeropbrengst van uw eigen huis als deze verkocht wordt tijdens de bouw van het nieuwbouwhuis.

 De spelregels:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 1. 1.     De actie geldt uitsluitend als de taxatiewaarde van het bestaande huis minimaal 25% lager is dan de basis v.o.n. prijs van het nieuwbouwhuis met een minimumverschil van € 50.000 incl. BTW.  
 2. 2.     De taxatiewaarde van het bestaande huis moet liggen tussen € 150.000 en € 250.000 k.k. om te kunnen deelnemen aan de actie (uitzonderingen zijn bespreekbaar).
 3. 3.     De taxatiewaarde wordt vastgesteld door de verkopende makelaar van het betreffende nieuwbouwproject.
 4. 4.     De verkoop van het bestaande huis geschiedt door de verkopende makelaar van het betreffende nieuwbouwproject.
 5. 5.     Het garantiebedrag (de aankoopprijs van het bestaande huis) wordt gesteld op de taxatiewaarde minus 10%.
 6. 6.     Roosdom Tijhuis bepaalt in overleg met de eigenaar van het bestaande huis de vraagprijs/verkoopprijs van het bestaande huis.
 7. 7.     Eventuele meeropbrengst bij verkoop van het bestaande huis, ten opzichte van het garantiebedrag van het bestaande huis, wordt verrekend tot 3 maand voor oplevering van het door u gekochte nieuwbouwhuis. Na deze termijn vindt geen verrekening van eventuele meeropbrengst meer plaats. De verrekening bedraagt 50% van de gerealiseerde meeropbrengst minus de door Roosdom Tijhuis gemaakte kosten voor de verkoop van het bestaande huis (makelaarskosten, verkoopkosten en eventuele kosten voor bijvoorbeeld interieuradvies en aanpassingen van het huis).  
 8. 8.     Bij een bieding op de bestaande woning beslissen koper en Roosdom Tijhuis over de acceptatie van de bieding. Na 3 maand voor oplevering is Roosdom Tijhuis gerechtigd ieder bieding te accepteren.  
 9. 9.     Verkoop- en makelaarskosten, het risico van dubbele overdrachtsbelasting en het risico van een lagere opbrengst van het bestaande huis komen voor rekening van Roosdom Tijhuis.
 10. 10.  De verkoper van het bestaande huis dient alle medewerking te verlenen aan een voorspoedige verkoop. Het huis dient goed onderhouden en presentabel te zijn bij bezichtigingen en andere verkoopacties.
 11. 11.  Bij aanvaarding van de taxatie, het daarbij behorende garantiebedrag en de overige spelregels van de onbezorgd kopen actie, wordt een koopovereenkomst voor het bestaande huis getekend om de koop tot stand te laten komen.
 12. 12.  Er wordt een koop/aannemingsovereenkomst getekend voor de aankoop van het nieuwbouwhuis.
 13. 13.  De koper betaalt de vastgestelde v.o.n. prijs van het nieuwbouwhuis (zonder korting).
 14. 14.  De overdracht van het bestaande huis aan Roosdom Tijhuis vindt plaats uiterlijk 3 maanden na oplevering van het nieuwbouwhuis. Waarbij geldt dat indien Roosdom Tijhuis het bestaande heeft doorverkocht aan een derde binnen deze periode, de overdracht eerder kan plaatsvinden met een opzegtermijn voor de koper van 2 maanden (om eventuele vervangende woonruimte te regelen)
 15. 15.  Betreft het een reeds afgebouwd nieuwbouwhuis dan vindt de overdracht van het bestaande huis aan Roosdom Tijhuis plaats uiterlijk 6 maanden na de overdracht van het nieuwbouwhuis.
 16. 16.  Mocht na 6 of 9 maanden (afhankelijk van termijn opschortende voorwaarden in koop/aannemingsovereenkomst) het verkooppercentage van het nieuwbouwhuis niet zijn gehaald maar het bestaande huis is in deze periode wel verkocht dan wordt de bouw van het nieuwbouwhuis sowieso opgestart.
 17. 17.  Mocht na 6 maanden het verkooppercentage van het nieuwbouwhuis niet zijn gehaald en het bestaande huis is in deze periode niet verkocht dan kan Roosdom Tijhuis de overeenkomsten ontbinden. (Eventuele verlenging van de overeenkomsten is bespreekbaar)
 18. 18.  In het geval de eigendomsoverdracht van het nieuwbouwhuis aan u – om welke reden dan ook- niet plaatsvindt, dan zal de koopovereenkomst van het in te ruilen huis worden ontbonden.
 19. 19.  Roosdom Tijhuis kan zonder opgaaf van reden huizen uitsluiten van de “onbezorgd kopen” actie.

De voordelen voor u:

–       Zekerheid omtrent verkoop eigen huis.

–       Geen kosten bij verkoop van het bestaande huis.

–       Meedelen in de hogere verkoopopbrengst van uw eigen huis tijdens de bouwfase van het nieuwbouwhuis.

–       Onbezorgd kunnen richten op de bouw en inrichting van uw nieuwe huis.