Ondertekening overeenkomsten belangrijk voor Eerbeek

Bouwen van woningen en kans voor verdere planontwikkeling

Eerbeek – Vrijdagmiddag tekenden vertegenwoordigers van de gemeente Brummen, Roosdom Tijhuis en BPD Ontwikkeling BV enkele belangrijke overeenkomsten voor papierdorp Eerbeek. De overeenkomsten gaan er voor zorgen dat er weer woningen in Eerbeek gebouwd gaan worden en dat ook andere plannen voor ontwikkeling van Eerbeek een steun in de rug krijgen. De ondertekening vond plaats in Bistro De Zaak in het hartje van het papierdorp. Symbolisch onthulden de drie ondertekenaars een van Eerbeeks geschept papier gemaakt huisje.

Op 6 juli 2011 hebben de gemeente Brummen en projectontwikkelaar Roosdom Tijhuis een “samenwerkingsovereenkomst Centrumplan Eerbeek” gesloten. Ook BPD (voorheen Bouwfonds) was hierbij betrokken. Deze partijen hebben nu overeenstemming bereikt om deze overeenkomst te ontbinden. Dit was nodig omdat de gemeente Brummen er de voorkeur aan geeft om op de locatie van het voormalige Burgersterrein een logistiekcentrum te realiseren in plaats van woningbouw. Door de ontbinding van de samenwerking in het centrumplan heeft de gemeente Brummen de handen vrij om de aangepaste plannen voor het programma Ruimte voor Eerbeek te realiseren. Naast het ontbinden van de oude samenwerkingsovereenkomst uit 2011 is het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan voor Eerbeek hiervoor cruciaal.

Wonen op (voormalige) schoollocaties

Onderdeel van de afspraak om de samenwerking tussen gemeente en Roosdom Tijhuis in het centrum van Eerbeek te beëindigen, is de verkoop van de (voormalige) schoollocaties De Enk, De Triangel en Van Leeuwenschool. Deze locaties worden nu door de gemeente aan Roosdom Tijhuis verkocht (en haar partners BPD en Syntrus Achmea RE&F). Bedoeling van partijen is om op deze locaties maximaal 54 grondgebonden woningen te realiseren. Het gaat hierbij om 46 sociale huurwoningen en 8 twee-onder-een kapwoningen in de koopsector. De drie (voormalige) schoollocaties zijn opgenomen in het bestemmingsplan Eerbeek, waarin ze de bestemming ‘wonen’ krijgen.

Koop- en realisatieovereenkomst plan Lombok Eerbeek

Na de eerste fase van het plan Lombok heeft dit uitbreidingsplan voor Eerbeek de afgelopen jaren stil gelegen. Met de ondertekening van een koop- en realisatieovereenkomst door gemeente en Roosdom Tijhuis komt hier nu verandering in. Roosdom Tijhuis neemt samen met haar partners het aandeel van de gemeente in dit woningbouwplan over en gaat de komende jaren zelfstandig het woningbouwplan Lombok met ongeveer 200 woningen realiseren. Naast projectmatige woningen in verschillende prijsklassen en types, zullen er ook bouwkavels voor particulier opdrachtgeverschap worden aangeboden. In het voorjaar van 2018 wordt de start verkoop van het eerste fase verwacht. Geïnteresseerden kunnen zich nu al inschrijven via de website http://roosdomtijhuis.nl/project/lombok-zuid/ en op de hoogte blijven via Facebook.