Ontwikkelconcept Roosdom Tijhuis excellent bevonden

Roosdom Tijhuis heeft onlangs voor haar ontwikkelconcept IDENTIS het Predicaat Excellent Concept én het label Nul-op-de-meter behaald. Hiervoor heeft er in de maand juli een audit plaatsgevonden op zowel het kantoor als op de bouwplaats. Op basis van de uitkomsten is het predicaat toegekend.

Predicaat Excellent Concept

Het Predicaat Excellent Concept is bedoeld voor conceptaanbieders die hebben aangetoond te voldoen aan de eisen van het leveren van een betrouwbare conceptuele huisvestingsoplossing. De kwaliteitscriteria die voor het predicaat belangrijk zijn hebben niet alleen een relatie met de geleverde prestaties, maar ook met de kwaliteit van de aanbieder en zijn concepten. Hiermee is het predicaat Excellent Concept een onderscheidend waarmerk. Conceptaanbieders met het predicaat Excellent Concept kunnen daarom rekenen op het gerechtvaardigde vertrouwen van opdrachtgevers in de producten en diensten die zij leveren.

Predicaat geeft zekerheid

Stichting Excellent Conceptueel Bouwen wil de markt duidelijkheid verschaffen over de betrouwbaarheid van concepten. Opdrachtgevers zoeken zekerheid over de prestaties van huisvestingsoplossingen die ze inkopen. Ze willen vooraf weten of de partijen aan wie ze hun prestatiegerichte uitvraag stellen hun beloften nakomen. Of de beloften van hun concepten te vertrouwen zijn. Soms blijken het alleen verkooppraatjes te zijn. Het predicaat help vragers kaf van koren te scheiden. Het maakt de markt transparant. Geef dus bij het consulteren van de markt en het stellen van uw uitvraag de voorkeur aan partijen met een Predicaat.

Predicaat jaagt verbetering aan

Aanbieders van concepten willen zich graag in de markt onderscheiden en voortdurend hun concept verbeteren. Het predicaat helpt hen daarbij. De stichting toetst het concept aan de hand van de beoordelingsrichtlijn voor Excellente concepten. Voldoet het aan het vereiste dan wordt het Predicaat verstrekt. Maar iedere audit levert ook weer verbeterpunten op.

Predicaat vervangt andere keurmerken

Opdrachtgevers zoeken nu vaak zekerheid door om specifieke predicaten te vragen: Voor duurzaamheid (nul op de meter), cradle to cradle, passiefhuis, ketenintegratie, slim bouwen. Het is hun echter niet zozeer te doen om het ‘diploma’ maar om de prestaties erachter. Omdat het Predicaat Excellent Concept juist over die achterliggende prestaties zekerheid verschaft, kan het veel andere predicaten vervangen.

Label Nul op de meter

Een concept met het predicaat Excellent wordt jaarlijks getoetst op zijn betrouwbaarheid. Het geeft opdrachtgevers de maximale zekerheid over de beloofde prestaties. Voor Nul-op-de-meter concepten komt daar een extra toets bij. Die is toegespitst op de eisen voor de energieprestatievergoeding. Wie slaagt voor de test, krijgt het label Nul op de meter. Dit label wordt alleen verstrekt bovenop het predicaat Excellent Concept.