Over Roosdom Tijhuis

Proactief, realistisch, transparant

Roosdom Tijhuis is een ontwikkelende bouwer die landelijk opereert als een sterke partner in huisvestingsprojecten. We ontwikkelen, bouwen, doen groot onderhoud en voeren projectmatige renovaties uit. Daarnaast wappert onze vlag op de meest uiteenlopende utiliteitswerken.

Het is onze kracht dat we integrale oplossingen aanreiken maar ook net zo goed delen daarvan kunnen oppakken. Van complete gebiedsontwikkeling en -realisatie inclusief de infrastructuur tot de bouw van enkele woningen, een winkelgalerij, een school of een kantorencomplex of bedrijfspand dat gezien mag worden.

We bieden onze klanten maatschappelijk en economisch verantwoorde oplossingen die aansluiten bij hun ambities. Daar zijn we toe in staat doordat we de ervaring en de expertise in huis hebben en zelf de uitvoering in de hand nemen. Roosdom Tijhuis beschikt over een eigen afdeling architectuur en productontwikkeling. We ontwikkelen bouwsystemen in eigen beheer en blijven continu aandacht schenken aan het optimaliseren van de bouwtechnieken en –processen. Dit draagt bij aan de kwalitatief hoogwaardige eindresultaten en goede prijs/prestatie verhoudingen.

Onze onderneming is vernieuwend, betrokken, betrouwbaar en transparant. We staan open voor de toepassing van innovatieve technologieën en vernieuwende ideeën. De Twentse grondslagen van ons bedrijf zijn terug te vinden in de pragmatische, nuchtere manier van denken en doen. We zijn eerlijk en open in ons handelen en spannen ons in om toegankelijk, betrouwbaar en voorspelbaar te zijn voor al onze stakeholders.

Roosdom Tijhuis beschikt over diverse gespecialiseerde werkmaatschappijen en heeft een zelfstandig bouwbedrijf in Rijssen met een dependance in Capelle aan de IJssel. Vanuit een proactieve houding, met een scherp oog voor het benutten van kansen, werken we voor gemeenten, corporaties, beleggers, ondernemers en andere opdrachtgevers in (bijna) heel Nederland.

Vernieuwende oplossingen voor nieuwe vragen

Meer dan ooit wordt van ontwikkelaars en bouwers inventiviteit gevraagd. De huidige economische en
politieke werkelijkheid brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor gemeenten, corporaties, beleggers en andere partijen. Aan de vastgoedsector de taak om daar goed op te anticiperen.

Als de omstandigheden sterk veranderen, moet je soms fundamenteel nieuwe wegen inslaan om te voldoen aan de eisen en wensen van de markt. Neem bijvoorbeeld de stagnerende woningmarkt. De relatie met de economie, de politiek en de vergrijzing is duidelijk. Consumenten zijn voorzichtiger, banken strenger met de verstrekking van hypotheken. Door vergrijzing en andere demografische ontwikkelingen ontstaan andere woonwensen. Toch mogen we hier niet de conclusie uit trekken dat er geen vraag is naar woningen. Die is er nog altijd. Alleen voldoet een deel van de huidige voorraad niet meer aan de vraag van nu. Andere tijden vragen om nieuwe woonconcepten.

Ook het thema duurzaamheid vraagt om herwaardering. Echte duurzaamheid beperkt zich niet tot het milieu, thermische isolatie en duurzame energievoorziening, maar heeft ook betrekking op de sociale en economische toekomstwaarde van woningen, gebouwen en wijken. Roosdom Tijhuis wil middenin deze ontwikkelingen staan. Als ontwikkelende bouwer zijn we in staat om zelf richting te geven aan de oplossingen die we de markt aanbieden. Wat er ook mag veranderen, we blijven altijd in de schoenen van de klant staan. De bewoners en gebruikers staan voor ons centraal. Vanuit dit vertrekpunt kiezen we voor open, transparante en stimulerende samenwerking met onze opdrachtgevers en ketenpartners. Allemaal met dat ene doel: passende oplossingen creëren voor de eisen van vandaag en morgen. Aansluitend bij de ontwikkelingen in de markt. Innovatief. Maar wel altijd binnen de grenzen van wat haalbaar, bewezen en realistisch is. We vernieuwen vóór de klant. Niet ten koste ván de klant.

Vooruitziend sinds 1934

In 1934 richt Berend Jan Roosdom in het Twentse Markelo metselbedrijf Roosdom op. Allround bouwbedrijven zijn er in die jaren nog niet. Voor de (ver)bouw van de woningen, boerderijen en stallen werkt Roosdom samen met timmerbedrijven.

Nadat al een aantal metselaars is aangenomen komt na de oorlog Herman Tijhuis de gelederen versterken. In de jaren ’60 maakt en ’70 het bedrijf een sterke groei door en worden omvangrijke stedelijke projecten uitgevoerd in het oosten van het land.

In 1972 ontstaat Roosdom Tijhuis B.V. en wordt een nieuwe vestiging in Almelo betrokken. Grondlegger Berend Jan Roosdom is dan al teruggetreden. Aandeelhouders van de B.V. zijn de vier directeuren: Herman Tijhuis, Willem Pinkert, Jan Vasters en Klaas op den Dries. Gerrit Tijhuis, zoon van Herman, komt in 1976 bij het bedrijf en zal in 1982 mededirecteur en -aandeelhouder worden.
In 1979 wordt een kantoor (het latere hoofdkantoor) gevestigd in Rijssen.

De eerste helft van de jaren ’80 zijn niet de makkelijkste in de bouwwereld. Er wordt flink gesaneerd maar Roosdom Tijhuis weet zich staande te houden zonder drastische ingrepen. In de tweede helft van de tachtiger jaren profiteert het bedrijf van de oplevende economie. De directie besluit in te zetten op schaalvergroting als strategie om succesvol te overleven. Roosdom Tijhuis neemt een bouwbedrijf over in Rotterdam, dat later verhuist naar Capelle aan de IJssel.

De cruciale knoop wordt doorgehakt om voortaan zelf gronden te gaan verwerven in toekomstige uitbreidingsplannen voor woningbouw. Deze beslissing zorgt voor gestage groei. In de jaren ‘90 en daarna krijgt de ontwikkeling van de bedrijfstak projectontwikkeling veel aandacht. De omzet groeit sterk en in 2001 wordt bij de uitbreiding van het hoofdkantoor in Rijssen ook meteen een eigen kantoor voor Planontwikkeling gebouwd.

Door de verworven grondposities en de aansprekende referenties ziet de toekomst voor Roosdom Tijhuis er bijzonder positief uit.

Organisatie

Gebiedsontwikkeling

De gebiedsontwikkelingsbedrijven (Rotij Planontwikkeling Beheer B.V., Rotij Projecten B.V., Rotij Grondvast B.V. en Rotij Vastgoedontwikkeling B.V.) , houden zich bezig met het beheer van de grondportefeuille, bestaande uit gronden die veelal in een vroegtijdig stadium verworven zijn. Daarnaast worden er activiteiten ontplooid met als doel te komen tot de ontwikkeling van deze gronden. Ten slotte worden de gronden daadwerkelijk ontwikkeld, uiteindelijk resulterend in de verkoop van bouwkavels.

Opstalontwikkeling

Binnen de opstalontwikkeling zijn een drietal hoofdactiviteiten te onderscheiden. Ten eerste houdt de vennootschap zich bezig met de verwerving van bouwkavels, welke van gelieerde grondontwikkelingbedrijven worden verkregen. Vervolgens worden op de bouwkavels opstallen ontwikkeld. Ten slotte worden er activiteiten ontplooid met als doel te komen tot verkoop van de bouwkavels en de hierop te stichten opstallen. De verkoop vindt plaats middels het sluiten van koop-/aannemingsovereenkomsten met de uiteindelijke kopers. De uitvoerende bouw van de opstallen wordt uitbesteed aan gelieerd bouwbedrijf.

Uitvoerende bouw

Binnen het bouwbedrijf worden, naast de nieuwbouw van woningen waaruit het grootste deel van de omzet wordt verkregen, ook utiliteits- en renovatieprojecten gerealiseerd. De omzet betreft voor een groot deel in onderaanneming uitgevoerde projecten voor gelieerde bedrijven en pensioenfondsen.