Duurzaam

Duurzame ontwikkeling met een eigen identiteit

Gebieds- en opstalontwikkeling komt voor in verschillende soorten en maten. Van uitleg tot binnenstedelijk, van grootschalig tot bescheiden. Hoe gevarieerd ook, één regel is overal van toepassing: elke geslaagde ontwikkeling ontstaat uit de juiste mix van factoren. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit van bodem, water en lucht (het milieu), de integratie in natuur en landschap, slim gebruik van de ruimte, de balans tussen bebouwing en stedelijk groen, het energieverbruik, mobiliteit, veiligheid, leefbaarheid, aanpasbaarheid,materiaalgebruik

Deze en andere thema’s kunnen we onder één gezamenlijke noemer scharen: duurzaamheid. Duurzame gebieds- en opstalontwikkeling betekent namelijk dat je op de eerste plaats locaties ontwikkelt waar mensen over 20, 30, 40 jaar nog met veel plezier wonen, werken en recreëren. Daarvoor moeten alle randvoorwaarden kloppen. Belangrijk daarbij is dat de bestaande cultuurhistorie van een wijk, stad of gemeente wordt versterkt. Mensen wonen graag in een herkenbare omgeving met een eigen identiteit. In een wereld die steeds kleiner wordt en waarin grenzen vervagen is behoud (of creatie) van het eigen omgevingskarakter van grote waarde. Roosdom Tijhuis Planontwikkeling is vertrouwd met de eisen van duurzame gebieds- en opstalontwikkeling. Samen met gemeenten en corporaties kijken we naar de opgave en naar de ambities. We analyseren, ontwikkelen de strategie, betrekken toekomstige bewoners en gebruikers hierbij, stellen de plannen op, realiseren en kunnen eventueel ook beheren (bouwkundig en technisch onderhoud). Wat ons betreft kan dat net zo goed groot- als kleinschalig. Binnen of buiten de stad. De hele locatie ineens of gefaseerd. Als u ons vertelt wat de randvoorwaarden zijn, ontwikkelen wij een realistisch plan dat goed is te vermarkten. Daarbinnen komen de belangen van alle stakeholders tot hun recht. Aansluitend bij de ontwikkelingen in de markt. Innovatief. Maar wel altijd binnen de grenzen van wat haalbaar, bewezen en realistisch is. We vernieuwen vóór de klant. Niet ten koste ván de klant.

Duurzame partners

Roosdom Tijhuis heeft  oog voor haar omgeving en hecht waarde aan het steunen van zorgvuldig uitgekozen duurzame partners:

Wij zijn Duurzaam Partner van Stichting HomePlan. Hiermee dragen we bij aan de bouw van huizen voor de allerarmsten in Latijns Amerika en Zuidelijk Afrika.  HomePlan verzorgt huisvesting voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden en werkt hierbij samen met lokale partnerorganisaties. Deze partners zorgen ook voor nazorg op het gebied van gezondheidszorg, voeding en scholing. Zo  bouwen we mee aan een huis, thuis en toekomst voor de allerarmsten. Meer informatie vindt u op www.homeplan.nl.

Wij zijn Duurzaam Partner van de Stichting Thomas. De Stichting Thomas ziet als missie en heeft ten doel: ‘Hulp bieden door middel van sociale opvang, medische zorg, scholing en kennisoverdracht en verbetering leefomstandigheden aan hulpbehoeftigen in India via onze Indiase hulpverleners’. Meer informatie vindt u op www.stichtingthomas.nl.