Samenwerken

Betrouwbaarheid in een dynamische markt

Roosdom Tijhuis ontwikkelt en bouwt op de manier waarmee het bedrijf sterk is geworden. Met een duidelijke visie, klantgericht en realistisch. Voor opdrachtgevers zijn we een betrouwbare partner die garant staat voor solvabiliteit en continuïteit. Als specialist in gebiedsontwikkeling en opstalontwikkeling staan er al heel wat geslaagde projecten op onze teller. We pakken deze uitdagingen integraal op, inclusief het ontwerp en de aanleg van de infrastructuur en de inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast wordt onze betrokkenheid bij binnenstedelijke (her)ontwikkeling steeds groter. Als ontwikkelende bouwer realiseren we woningen op maat voor verschillende doelgroepen, kantoren, winkels, zorgcentra, scholen en andere institutionele gebouwen.

Met meer dan 75 jaar ervaring in de ontwikkeling en bouw komen we tot oplossingen die hout snijden: markt- en klantgericht,gerealiseerd binnen de gestelde budgetten en deadlines. We verdiepen ons niet alleen in de vraag van de opdrachtgever, maar kijken ook hoe die zich verhoudt tot de lokale marktomstandigheden. Samen willen we immers producten in de markt zetten die goed verkoop- en verhuurbaar zijn! Onze opdrachtgevers kunnen rekenen op een deskundige benadering en uitvoering van projecten. Inclusief professioneel risico- en contractmanagement en scherpe aandacht voor de belangen van alle stakeholders. Als ontwikkelaar en als bouwer hebben we een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Naar het milieu, naar onze klanten en naar onze projecten, maar ook naar onze eigen omgeving en onze medewerkers. Dit vertalen we onder meer naar duurzaam ondernemerschap, openheid en integriteit in ons doen en laten, en alle innovatiekracht om een sterke marktspeler te blijven.

Roosdom Tijhuis is een bijzonder solvabele onderneming. Dit betekent onder meer dat we continuïteit kunnen garanderen. En dat we ook kunnen meedenken over risicodragende participatie.