Assen – Bijzondere Leefkern De Eekwal (Vanboeijen)

Provincie: Drenthe
Plaats: Assen
Status: Opgeleverd
Type: Nieuwbouw

Na een intensief voorbereidingstraject van ruim anderhalf jaar is Roosdom Tijhuis in juni 2013 gestart met de bouw van 68 wooneenheden en bijbehorende gemeenschappelijke ruimten op Park Diepstroeten in Assen. Nog geen jaar later (juli 2014) waren alle eenheden opgeleverd aan Stichting Vanboeijen.

Het betreft nieuwe huisvesting voor mensen met een zeer ernstige verstandelijke handicap en gedragsproblemen. Er is door Vanboeijen en Roosdom Tijhuis voor de start van de bouw anderhalf jaar gewerkt aan een uniek ontwerp waarbij optimaal wordt ingespeeld op de behoeftes van bewoners en medewerkers. De grote betrokkenheid van zowel de verwanten als de medewerkers en bewoners is bijzonder te noemen. Er zijn in het voortraject verschillende bijeenkomsten georganiseerd waar een ieder zijn inbreng heeft geleverd. De huidige woongebouwen waren verouderd, en voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd. Deze zijn inmiddels allemaal gesloopt. Het gehele bouwtraject is zeer voorspoedig verlopen. De betrokkenheid van Roosdom Tijhuis (Bouwvoorzorg) vanaf het begin van de ontwikkeling tot na de oplevering is door Stichting Vanboeijen als zeer positief ervaren. Het complete en ervaren team was optimaal betrokken.

De nieuwbouw bestaat uit vier gebouwen die ieder weer zijn onderverdeeld in meerdere bouwdelen. De woningen zijn gebouwd in boerderijstijl. Om het welbevinden van bewoners en medewerkers positief te beïnvloeden is er veel aandacht besteed aan een huiselijke knusse sfeer, waarbij geborgenheid en zorglogistiek hoge prioriteit hebben.

Bekijk hier ons totale nieuwbouwaanbod

Op de hoogte blijven van
actuele ontwikkelingen?