Realisatieovereenkomst voor 14 nul-op-de-meter woningen te Stolwijk na winst selectie

Op vrijdag 1 december jongstleden ondertekenden Jacques Reniers (directeur-bestuurder Groen Wonen Vlist) en Martin Companje (holding directeur Roosdom Tijhuis) een realisatieovereenkomst voor de ontwikkeling en bouw van 14 turnkey sociale huurwoningen te Stolwijk. Deze heuglijke gebeurtenis is het resultaat van een selectie vanuit Groen Wonen Vlist die Roosdom Tijhuis onlangs met winst wist te bekronen.

Nul-op-de-meter

De 14 duurzame woningen worden gerealiseerd in een nul-op-de-meter uitvoering. Dit wil zeggen dat er door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen het netto energiegebruik tot nul wordt gereduceerd. De omgevingsvergunning is inmiddels aangevraagd en naar verwachting zal de bouw starten in het tweede kwartaal van 2018.

Groen Wonen Vlist is met 1.000 woningen een belangrijke partij op het gebied van wonen in de gemeente Vlist. Op het terrein van milieu, leefbaarheid, zorg en welzijn wil de organisatie de komende jaren grote stappen maken. De bouw van 14 nul-op-de-meter woningen draagt bij aan deze toekomstvisie.