Referentieprojecten in de categorie Bouw voor Zorg


              

Apeldoorn

Apeldoorn – 160 wooneenheden ’s Heeren Loo

Nieuwbouw 160 woningen voor 's Heeren Loo in Apeldoorn Op de locatie Schuylenburg in Apeldoorn zullen 160 oude woningen plaatsmaken voor nieuwe woningen. Voor de huidige bewoners met een verstandelijke beperking wordt het een flinke sprong voorwaarts: van een veertig...
Lees meer »

              

Assen

Assen – Bijzondere Leefkern De Eekwal (Vanboeijen)

Na een intensief voorbereidingstraject van ruim anderhalf jaar is Roosdom Tijhuis in juni 2013 gestart met de bouw van 68 wooneenheden en bijbehorende gemeenschappelijke ruimten op Park Diepstroeten in Assen. Nog geen jaar later (juli 2014) waren alle eenheden opgeleverd...
Lees meer »

              

Wilp

Kinderdagverblijf en BSO – Wilp

In Wilp realiseerde Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis Rijssen een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Deze combinatie van opvang wordt gebouwd voor Catalpa in het hart van Wilp, gelegen naast de kerk, direct achter de dijk naast de IJssel. Te Kiefte Architecten ontwierp...
Lees meer »

              

Hof van Twente

Woon-zorgeenheden De Esch – Markelo

Het prachtige complex De Esch, dat grenst aan het buitengebied van Markelo biedt 36 appartementen die bewoond worden door senioren en werd gerealiseerd in opdracht van Woningstichting Viverion. De senioren wonen hier geheel zelfstandig, een zorgindicatie voor het huren van...
Lees meer »

              

Rijssen-Holten

Woon-zorgeenheden Fluitekruid – Rijssen

In 2010 leverde Roosdom Tijhuis het woon-zorgcomplex Fluitekruid op, gebouwd in opdracht van woningcorporatie De Goede Woning. Baalderborg is de betrokken zorgpartij. Dit appartementencomplex is geschikt voor 12 (jong) volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Er is een...
Lees meer »

              

Haaksbergen

Woon-zorgeenheden Lavendel – Haaksbergen

Het complex Lavendel werd gerealiseerd in opdracht van de Almelose woningstichting Beter Wonen en omvat 21 eenheden voor verstandelijk gehandicapten. Aveleijn is een zorgaanbieder voor kinderen en volwassenen die leven met beperkingen en levert zorg in het complex. De Lavendel...
Lees meer »

              

Rijssen

Woon-zorgeenheden Rijssen

Het complex, gelegen aan de Oranjestraat in Rijssen omvat 15 woonzorgkamers, 11 zorgappartementen en een kantoorvoorziening.
Lees meer »

              

Holten

Woon-zorgeenheden Zozijn – Holten

In nieuwbouwplan De Kol te Holten realiseerde Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis Tijssen 24 zorgappartementen in opdracht van Zozijn, oplevering vond plaats op 15 mei jl., de feestelijke opening door Zozijn zal in november 2013 plaatsvinden. In het nieuwe wooncomplex zullen 24...
Lees meer »

              

Apeldoorn

Woon-zorgerf Sprenkelaarshof – Apeldoorn

De gebouwen zijn verspreid neergezet op een terrein van zo'n 15.000 m2 dat aan een boerenef doet denken. De gevels van het complex hebben een natuurlijke uitstraling en bestaan grotendeels uit hout. Zorgpartijen die betrokken zijn bij dit bijzondere project...
Lees meer »