Woonkwaliteit

Woonkwaliteit van Roosdom Tijhuis

Het label Woonkwaliteit RT van Roosdom Tijhuis is uw garantie voor zekerheid. De waarborg dat u een woning koopt die ontworpen en gebouwd is met de optimale aandacht voor wooncomfort, duurzaamheid, energiebesparing en veiligheid. Een woning vooral ook, die helemaal is afgestemd op uw persoonlijke wensen: van de indeling tot en met de afwerking. Geen vraag onbeantwoord, geen twijfel mogelijk. Dat is Woonkwaliteit van Roosdom Tijhuis.

Alle belangrijke punten overzichtelijk op een rijtje 

Het kopen van een woning is een spannende belevenis waarin veel vragen voorbijkomen. Vragen over de inrichting en afwerking van uw woning. Maar ook vragen die te maken hebben met de planning, de financiële gang van zaken of uw samenwerking met Roosdom Tijhuis. En niet te vergeten: met de garanties die er komen kijken bij zoiets belangrijks als het bouwen van een huis.

Tekenen van de koop-/ aannemingsovereenkomst

Als u heeft besloten een woning van Roosdom Tijhuis te kopen, ondertekenen u en wij de zogeheten koop-/aannemingsovereenkomst. Hiermee verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs, terwijl wij ons verplichten de woning te bouwen en de bijbehorende grond te leveren. U ontvangt een kopie van de getekende overeenkomst. Het originele exemplaar wordt naar de notaris gezonden, zodat deze de notariële akte van eigendomsoverdracht kan voorbereiden. Wij willen u nog aanbevelen om goede notie te nemen van de GIW garantie en waarborgregeling waarin al uw rechten en plichten staan vermeld.

Het bouwen van uw woning

Over het algemeen starten wij met de bouw van uw woning als 70% van de woningen in het project is verkocht. Zodra we met de bouw beginnen ontvangt u een brief over de verwachte voortgang. In deze brief staan ook de data vermeld waarop u uiterlijk uw definitieve keuzes over de ruw- en afbouw bekend moet maken. Als uw hypotheekstukken al in orde zijn, kunt u bij de projectnotaris een afspraak maken om de akte van levering te ondertekenen. Natuurlijk wilt u de vorderingen van de bouw graag op de voet volgen. Dat kan: wij bieden u de mogelijkheid om uw woning tijdens werktijden te bezichtigen. U zult begrijpen dat wij verantwoordelijk voelen voor uw veiligheid op de bouwplaats. Meldt u zich daarom, als u uw woning wilt bezichtigen, vooraf bij onze uitvoerder. Dit neemt niet weg dat u het bouwterrein altijd geheel voor eigen verantwoording en risico betreedt. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk uw bezoek aan de bouwplaats tot een minimum te beperken.

Wanneer gaat u betalen?

Zoals u waarschijnlijk weet wordt een nieuwbouwwoning altijd betaald in termijnen. Na elke voltooide bouwfase volgt een betaling. Nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst hebt ondertekend, wacht u tot wij u een factuur sturen voor de eerste termijn (overeenkomstig de standaard termijnregeling van het G.l.W.). Als u ‘eigen geld’ heeft, betaalt u de factuur. Heeft u geen eigen geld en is de hypotheekakte nog niet gepasseerd, dan voldoet u de nota niet. U heeft dan automatisch uitstel van betaling. Over de verschuldigde maar niet betaalde termijnen wordt de overeengekomen rente berekend.
Telkens wanneer de bouw weer zover is gevorderd dat één van de termijnen vervallen is, ontvangt u van ons een verzoek tot betaling. De nota’s van de vervallen termijnen en de eventuele nota’s die u niet met ‘eigen geld’ heeft betaald worden bij de levering van de kavel verrekend via de notaris.
De eigendomsoverdracht

De kavel die u van ons gekocht heeft komt officieel in uw bezit via de eigendomsoverdracht. Deze overdracht vindt plaats bij de notaris via de ‘akte van transport’. De overdracht kan plaatsvinden als de zogeheten opschortende voorwaarden vanuit de koop-/aannemingsovereenkomst in vervulling zijn gegaan. De uiterste datum van de overdracht is 6 weken na het starten van de bouw van de woning. Als u de kavel later transporteert dan de rentedatum die in de overeenkomst wordt vermeld, bent u bij levering rente verschuldigd (vanaf de rentedatum tot aan de leveringsdatum). Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de geldigheidsduur van uw hypotheekaanbieding. Als u een hypotheekofferte te vroeg afsluit, kan dat ertoe leiden dat u een bereidstellingsprovisie aan de hypotheekverstrekker moet betalen voor het verlengen van uw offerte.
Voor de datum van notarieel transport ontvangt u een afrekening van de notaris. Hierop staat het totale bedrag vermeld dat u op dat moment verschuldigd bent (inclusief bijkomende kosten). Op de afrekening staat ook welk bedrag de notaris ontvangt van uw geldgever en welk bedrag u eventueel zelf aan de notaris moet overmaken. Het hypotheekbedrag dat in depot blijft, moet gelijk zijn aan de bouwtermijnen die u vanaf de transportdatum nog moet betalen. Als er een tekort is, dient u het eventueel ontbrekende bedrag aan te vullen met eigen middelen.

Op de transportdatum worden in het algemeen twee akten getekend: de akte van eigendomsoverdracht en de hypotheekakte. De kosten van de eigendomsoverdracht zijn bij de koopsom inbegrepen. Daarnaast moet u rekening houden met een aantal bijkomende kosten, te weten:
• de (bouw)rente over de vervallen maar niet betaalde termijnen tot de transportdatum;
• de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte;
• de afsluitkosten voor de geldverstrekker;
• eventueel de vooruit verschuldigde premie voor uw levensverzekering.
• Uw hypotheek (tijdens de bouw)

Vanaf de transportdatum betaalt u hypotheekrente. Deze is opgebouwd uit de rente die u betaalt over het volledige hypotheekbedrag, met eventuele aftrek van de rente die u tegoed hebt over het bedrag dat nog in depot staat. Zoals we u vertelden ontvangt u tijdens de bouw van uw woning na elke voltooide fase een nota. Het bedrag dat u in het depot heeft zal dus tijdens het bouwen afnemen. Voor de oplevering van uw woning heeft u alle verschuldigde termijnen betaald en zal het depot vrijwel gebruikt zijn. Vanaf dat moment bent u dan ook de volledige hypotheekrente verschuldigd.
• Er zijn veel mogelijkheden om uw woning te financieren (bijvoorbeeld spaarhypotheek, annuïteitenhypotheken, aflossingvrije hypotheek, beleggingshypotheek of varianten hiervan). Wij adviseren u om u goed te laten voorlichten over de hypotheekvorm die het beste past bij uw specifieke levenssituatie.