Toggle menu
vogelvlucht-8

Bouw Zorglandgoed Bloemendaal van start

 
 
Nieuws
 
 

13 april 2021 - Roosdom Tijhuis is recentelijk gestart met de bouw van Zorglandgoed Bloemendaal in Vianen. In opdracht van woningcorporatie LEKSTEDEwonen worden er in totaal 32 zorgwoningen gerealiseerd. Op het Zorglandgoed in de gemeente Vijfheerenlanden komen zestien zorgwoningen voor het wooninitiatief van Stichting De Iris en zestien zorgwoningen voor De Herbergier. 

Stichting De Iris is een wooninitiatief voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Een eigen levensloopbestendige woning waar zij zich veilig en vertrouwd kunnen voelen met grote betrokkenheid van de ouders en met vertrouwde gezichten van de begeleiders. Alle zestien bewoners wonen in een zelfstandig appartement en zijn verdeeld in twee groepen van acht bewoners. Beide groepen hebben een eigen gemeenschappelijke woonruimte en delen de tuin. In de twee gemeenschappelijke ruimten gaan ze samen koken, eten en ontspannen en is er 24-uurs professionele zorg en begeleiding aanwezig.

Schetsontwerp 16 zorgwoningen Stichting De Iris

De Herbergier, een Herbergier is een kleinschalige woonvoorziening voor zestien mensen met dementie voor wie zelfstandig wonen niet meer gaat. In een Herbergier wordt vooral gelet op wat de bewoners nog wel kunnen. De bewoners doen hele gewone dagelijkse dingen zoals een ommetje maken, genieten van mooie muziek of heerlijk even luieren op de bank. Naast de zestien zorgwoningen wordt er ook een beheerderswoning gerealiseerd voor De Herbergier. 

Schetsontwerp 16 zorgwoningen De Herbergier

LEKSTEDEwonen vindt het belangrijk dat dergelijke wooninitiatieven mogelijk worden gemaakt. Zorglandgoed Bloemendaal wordt een plek waar ruimte is voor wonen met zorg én veel groen dat bereikbaar is voor alle direct omwonenden, inwoners van Vianen en toevallige passanten. Door de aanleg van een afwisselende wandelroute aan de randen van diverse percelen ontstaat er ook een recreatieve en educatieve functie in het gebied. De toekomstige bewoners kunnen na oplevering, verwachting tweede kwartaal 2022, zorgeloos genieten met zorg in deze nieuwe zorgwoningen.

Bekijk meer nieuwsberichten