Toggle menu
bloggjtb

De druk op de bouwsector creëert uitdagingen én kansen

 
 
Blog
 
 

De druk op de bouwsector creëert uitdagingen én kansen

De laatste weken van het jaar zijn alweer aangebroken. Aan mij de eer om middels dit voorwoord 2019 af te sluiten. Het was een turbulent jaar op allerlei vlakken. Onvrede en onrust bepaalden vooral de laatste maanden het beeld. Verschillende beroepsgroepen trokken naar Den Haag om te protesteren. De stikstofcrisis, het PFAS-probleem, schaarste aan woningen, locaties en personeel en niet te vergeten de kostprijsstijging. Ook onze sector staat onder druk. Door het beperkte aanbod is de woningmarkt overspannen. Dat leidt tot hoge prijzen. Daar staat de extreem lage hypotheekrente tegenover, maar aan de andere kant zien we wel dat het vertrouwen van de consument iets afneemt. Ondanks deze ontwikkelingen kan Roosdom Tijhuis met een goed gevoel terugkijken op het afgelopen jaar en zien we een toename in activiteiten, waarbij risico’s konden worden beheerst, hetgeen heeft geresulteerd in een mooie omzet. 

Dat dit mooie resultaat geboekt kon worden, is de verdienste van onze hele organisatie. Om alle werkzaamheden in goede banen te leiden, zijn er veel extra inspanningen verricht. Daarom wil ik iedereen bedanken voor de inzet. Het wordt gewaardeerd! En dat mag best wel eens worden uitgesproken. Het was een goed jaar, maar zeker ook één met een flinke schaduwzijde. Daarmee doel ik op het plotselinge overlijden van onze medewerker Henri Tijhuis in november en het heengaan van onze oud-collega’s Johan Eijsink en Pieter Heuving eerder dit jaar. Ook daar wil ik op deze plek bij stilstaan, zo vlak voor de feestdagen. De dominee verwoordde het treffend tijdens de afscheidsdienst van Henri. ‘Een vacature kan worden ingevuld, maar een persoon is niet te vervangen’. Bij deze woorden sluit ik me graag aan.

Waakzaamheid

Nu we op de drempel van 2020 staan, is dit een geschikt moment om vooruit te blikken. De bedreigingen die eerder werden aangehaald, zijn zeker nog niet voorbij. Er zijn maatregelen getroffen waardoor het land niet op slot is gegaan. Daarmee lijkt de stikstofproblematiek en PFAS voor nu geen grote invloed te hebben op onze werkzaamheden en projecten. Het wachten is op overheidsmaatregelen voor de langere termijn, want een echte oplossing heeft zich nog niet aangediend. Waakzaamheid blijft dus geboden, aangezien we steeds worden verrast door onverwachte besluiten vanuit Den Haag. Dat blijkt onder andere uit de terugtrekkende beweging als het gaat om het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen. Ineens was er het bericht dat de subsidie op warmtepompen per 1 januari 2020 komt te vervallen. Daar gaat geen positief signaal vanuit. Integendeel, het zorgt opnieuw voor een verhoging van de bouwkosten.

Inhaalslag

We hebben als sector voor de komende jaren een grote uitdaging in de vorm van de enorme woningbouwopgave. De schaarste zorgt voor problemen. Ook daarbij is de overheid aan zet. Het versneld bouwen moet mogelijk worden gemaakt, anders duurt het jaren voordat de inhaalslag op stoom komt. Aan ons zal het niet liggen, als Roosdom Tijhuis leveren wij hier graag een bijdrage aan op zowel het gebied van woningbouw- en gebiedsontwikkeling. Er is genoeg kennis en kunde in huis en met ons woonconcept Identis® kunnen we inspelen op wat de markt nodig heeft. Onze bouwprocessen zijn gericht op standaardiseren, automatiseren en industrialiseren. Dat wordt de komende tijd verder uitgebouwd. Daarnaast zetten we in op een versteviging van het klantcontact met de speciaal daarvoor in het leven geroepen woningdossier Mijn Roosdom Tijhuis. Op die manier zijn we klaar voor de toekomst en moeten we in staat zijn de goede lijn door te trekken. 

Maar eerst is het tijd voor een welverdiende vakantie. Namens het managementteam wil ik iedereen een fijne periode toewensen.

Prettige feestdagen en een gezond en voorspoedig nieuwjaar!

Gert-Jan ten Brinke
Hoofd Planontwikkeling

Bekijk meer nieuwsberichten