Toggle menu
woningmodel-plevier-1

Nieuwveense Landen, dé uitbreidingswijk van Meppel

 
 
Nieuws
 
 

Energiezuinig wonen aan de stadsrand

Nieuwveense Landen is dé uitbreidingswijk van Meppel aan de noordzijde van de stad. Er worden in totaal bijna 2.000 woningen gerealiseerd. Inmiddels staan er zo’n 500 huizen. Roosdom Tijhuis, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Woonconcept zijn verantwoordelijk voor de invulling van deelgebied Weideblick.

In deelgebied Weideblick trekken Roosdom Tijhuis, BPD en Woonconcept gezamenlijk op. Dat gebeurt aan de hand van grondposities en een bouwclaim. In Weideblick (ook wel Broeklanden 2 en 5 genoemd) komen 287 woningen. Het gaat om 138 koopwoningen (eengezins-, twee-onder-een-kap en vrijstaande woningen), 65 sociale huurwoningen, circa 40 vrije sector huurwoningen en circa 44 kavels. In de eerste fase zijn 26 koopwoningen verkocht en 9 bouwkavels vergeven. De vraag was (veel) groter dan het aanbod. Begin 2022 gaat de bouw van start. Het is de bedoeling dat de eerste woningen eind 2022 worden opgeleverd. Daarna volgen nog meerdere fasen. De verkoop van het hele plan Weideblick loopt naar verwachting tot en met 2024. ‘Het is een duurzame, gevarieerde en daarmee toekomstbestendige wijk’, vertelt hoofd gebiedsontwikkeling Wouter van Drie van Roosdom Tijhuis. ‘Het is aantrekkelijk wonen. Alle huizen hebben hun eigen kwaliteit. Sommige grenzen aan de groenzone, aan het park of aan het water. Het gebied is ruim van opzet en prima ontsloten met een goede fietsverbinding.’ De woningen worden voorzien van een individuele bodemwarmtepomp. Ook is er oog voor natuurinclusieve maatregelen.

Met Weideblick is de rol van Roosdom Tijhuis nog zeker niet uitgespeeld in Nieuwveense Landen. ‘Rotij heeft nog meer grondposities in de toekomstige bouwopgave’, weet Wouter van Drie. Het gaat dan om Broeklanden 3 (ongeveer 300 woningen) en Parkwonen (circa 400 woningen). ‘De stedenbouwkundige hoofdopzet hiervoor ligt al op tafel, maar de deelgebieden moeten nog wel nader ingevuld worden. Dat geldt ook voor een gedetailleerd beeldkwaliteitsplan. Als dat gereed is en afspraken met de gemeente zijn vastgelegd, kan er een stap verder worden gezet. Het zou mooi zijn als deze plannen naadloos aansluiten bij Weideblick, dan kunnen we gelijk verder. De nadere invulling zal gebeuren in nauwe samenspraak met de gemeente.’

Nauwe samenwerking BPD en Roosdom Tijhuis

‘Duurzaamheid en betaalbaarheid als speerpunten’ Bij plan Weideblick in Meppel werkt Roosdom Tijhuis nauw samen met BPD. Erik Makkinga van BPD is als locatiemanager betrokken bij Weideblick. ‘BPD is de regisseur van de gebiedsontwikkeling, terwijl Roosdom Tijhuis als ontwikkelaar en bouwer actief is. Deze combinatie bevalt al jaren erg goed.’

Duurzaamheid en betaalbaarheid zijn speerpunten van BPD. ‘Dat zie je ook nadrukkelijk terug in Weideblick’, zegt Erik Makkinga. Hij steekt zijn enthousiasme over het plan niet onder stoelen of banken. ‘Rust, eenheid en groen zijn de sleutelwoorden als het om Nieuwveense Landen en specifiek om Weideblick gaat. Er is gekozen voor een divers woningaanbod. Daardoor komt iedere doelgroep aan zijn trekken. We hebben ook nadrukkelijk een sociale opgave, dat zie je terug in het aanbod huurwoningen met voor ieder wat wils.’ Weideblick kent een eigentijdse ontwerpstijl waarbij nadrukkelijk de onderlinge verbinding tussen de verschillende woningen is gezocht. Het sluit ook aan op andere fasen in het totale plangebied.

BPD Woningfonds

BPD geeft invulling aan de vrije sector huurwoningen binnen Weideblick. Deze middenhuur-woningen worden aangeboden via het BPD Woningfonds. Het is een uniek woningfonds dat bestaat uit duurzame, betaalbare nieuwbouwhuurwoningen bestemd voor huishoudens met een middeninkomen, (her)starters, gezinnen en zelfstandig wonende ouderen. ‘Er zijn veel te weinig huurwoningen voor de middeninkomens. Een groeiende groep mensen komt niet in aanmerking voor sociale huur terwijl dure huur of een koopwoning niet haalbaar is. Met deze middenhuurwoningen via het BPD Woningfonds kunnen we deze groep mensen een woningen bieden.’

Makkinga heeft vertrouwen in de samenwerking met Roosdom Tijhuis. ‘We trekken al jaren samen op en hebben aan een half woord genoeg om te begrijpen welke kant het moet opgaan. Het leidt tot een mooi samenspel waarbij we elkaar in onze kracht zetten.’ Roosdom Tijhuis is volgens de locatiemanager van BPD een partner die weet hoe er gewerkt moet worden. ‘Ze hebben een Oost-Nederlandse mentaliteit en beheersen het ontwikkel- en bouwproces erg goed. Gebiedsontwikkeling is vaak complex. Het is een gezamenlijke zaak deze complexiteit te versimpelen, zodat het beheersbaar wordt. Roosdom Tijhuis vult haar taken efficiënt en snel in. En afspraak is afspraak, daar kun je op bouwen.’

Jubileum BPD

BPD viert dit jaar een jubileum, het bestaat 75 jaar. In die periode heeft BPD de bouw van 365.000 woningen mogelijk gemaakt. Tot 2030 moeten er in Nederland 1 miljoen extra woningen worden gebouwd. De vraag is enorm, de complexiteit van de opgaven is groot en de druk op de beschikbare ruimte neemt steeds verder toe. Dat maakt gebiedsontwikkeling ingewikkeld. Volgens BPD kom je er alleen door samenwerking met een integrale aanpak. Van doorslaggevend belang is het verbinden van functies, partijen en belangen met het oog op een duurzame, toekomstbestendige ontwikkeling van een gebied.

BPD wil een belangrijke bijdrage leveren aan het versnellen van de transitie naar een duurzame samenleving. Als grote gebiedsontwikkelaar voelt het zich daarvoor sterk verantwoordelijk. Door het ontwikkelen en realiseren van duurzame, gezonde leefomgevingen wordt antwoord gegeven op dé opgave van deze tijd: klimaatverandering. BPD realiseert al heel lang gebieden waar mensen gezond en prettig kunnen wonen en leven. Dat wil het ook voor toekomstige generaties mogelijk maken. Dat gebeurt met samenhangende oplossingen op het gebied van klimaat en landschap, energie, circulariteit en mobiliteit. Betaalbaarheid van wonen geldt daarbij als een grote uitdaging. Doel is om wonen voor iedereen betaalbaar en bereikbaar te houden.

Cor Kool van Woonconcept: ‘Samenhangend plan zorgt voor kwaliteit’. Woningcorporatie Woonconcept is bij deelgebied Weideblick van Nieuwveense landen in Meppel verantwoordelijk voor de 65 sociale huurwoningen. Cor Kool, asset manager van Woonconcept, heeft er hoge verwachtingen van. ‘Het is een samenhangend plan, dat zorgt voor kwaliteit.’

Woonconcept is actief op het gebied van huisvesting. De woningcorporatie verhuurt en beheert 12.500 woningen en bedrijfspanden in de gemeenten Assen, Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland. Mensen met bescheiden inkomens worden door Woonconcept aan betaalbare woonruimte geholpen. Een thuis is meer dan een huis; het is betaalbaar, van een goede kwaliteit en in een prettige buurt, zo is de gedachte.

Planvorming

Vanuit een grondpositie is Woonconcept nauw betrokken bij de ontwikkeling van deelgebied Weideblick van Nieuwveense Landen in Meppel. ‘Roosdom Tijhuis, BPD, de gemeente Meppel en Woonconcept zijn vanaf dag 1 met elkaar met elkaar opgetrokken over de planvorming. Het heeft geresulteerd in een integrale aanpak en dat zie je terug in het uiteindelijke resultaat. Ik ben daarover zeer tevreden’, vertelt Cor Kool. Het flinke aandeel sociale huur in Weideblick geeft hem eveneens een goed gevoel. ‘De vraag naar sociale huur is groot en de wachtlijsten lopen op. Dan is het goed dat we er op deze manier invulling aan kunnen geven. Al is er ook het besef dat er de komende jaren meer moet gebeuren.’

Herkenbaar

Het gaat in Weideblick om 65 grondgebonden eengezinswoningen die qua architectuur aansluiten bij de omgeving. ‘Ook hier is voor samenhang gekozen. Dat maakt het heel herkenbaar.’ De mix van doelgroepen spreekt Cor Kool aan. ‘Het wordt een wijk waar iedereen een plek kan vinden. Die diversiteit zorgt voor inclusief wonen.’ De woningen hebben een hoog duurzaamheidsniveau. Ze worden energieneutraal uitgevoerd. Dat wil zeggen dat ze in principe evenveel energie opwekken dan dat er verbruikt wordt. Dat wordt bereikt door hoge isolatiewaarden en het gebruik van een bodemwarmtepomp in combinatie met zonnepanelen. Cor Kool heeft een duidelijk doel voor ogen. ‘Alle bewoners moeten trots zijn op hun thuis. Ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken. De mensen krijgen een mooie, duurzame en comfortabele woning in een aantrekkelijke woonomgeving met tal van voorzieningen.’ Hij heeft alle vertrouwen in de samenwerking met Roosdom Tijhuis die de woningen gaat bouwen. ‘Door eerdere gezamenlijke projecten kennen we elkaar al jaren. De samenwerking is altijd goed verlopen. Ik verwacht dat dat nu niet anders zal zijn. Roosdom Tijhuis heeft veel ervaring en kan efficiënt en snel bouwen. Met vaste ketenpartners gaat het proces makkelijker en beter. Dat moet ook in dit geval zijn vruchten afwerpen.’

Deelgebieden

Nieuwveense Landen bestaat uit meerdere deelbuurten met ieder een eigen sfeer. De deelgebieden zijn: Centrumwonen, Broeklanden, Parkwonen, Boshoven, Waterwonen en Parkzone. Centrumwonen is al zo goed als gereed. Het gaat om een buurt met hofjes en pleintjes, het heeft daardoor een stads karakter. Broeklanden sluit aan op het platteland en wordt een open, groene buurt met veel gras en water. Het heeft een meer dorps karakter.

Bekijk meer nieuwsberichten