Toggle menu
 
 

Disclaimer

Data en inhoud

  1. Roosdom Tijhuis streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks onze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen daar geen rechten aan worden ontleend. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Roosdom Tijhuis te mogen claimen of te veronderstellen.
  2. Wij behouden ons het recht voor om inhoud te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 
  3. Roosdom Tijhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Artist-impressions en situatietekeningen

  1. Artist-impressions zijn indicatief. Aan de artist-impression(s) kunnen geen rechten worden ontleend. Ook de kleuren in de artist-impression(s) kunnen mogelijk niet geheel representatief zijn voor de werkelijk toe te passen kleuren in / van de woning.  
  2. Aan situatietekeningen kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van de openbare inrichting van het plan met name met betrekking tot parkeerplaatsen, straten, paden, groenvoorziening, speelgelegenheid, openbare verlichting, waterpartijen e.d. De situatietekening betreft een bouwlocatie, waarvan de exacte uitvoering nog niet definitief vaststaat. Aan gegeven inrichtings- en bebouwingsindicaties kunnen geen rechten worden ontleend.