RoosdomTijhuis Toggle menu
 
 

Disclaimer

Data en inhoud

  1. Roosdom Tijhuis streeft naar een zo actueel mogelijke website. Is de inhoud ondanks onze inspanningen onvolledig of onjuist? Dan kun je daar geen rechten aan ontlenen
  2. Fouten die herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten zijn nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ons te claimen of te veronderstellen.
  3. Wij behouden ons het recht voor om content op onze website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen. Dat mogen wij doen zonder enige voorafgaande mededeling.
  4. Roosdom Tijhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Artist-impressions en situatietekeningen

  1. Artist-impressions zijn indicatief. Je kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen.
  2. De kleuren in de artist-impression(s) zijn mogelijk niet geheel representatief voor de werkelijk toe te passen kleuren in of van de woning. 
  3. Zie je in een situatietekening een plan voor de openbare inrichting, dan kun je daar geen rechten aan ontlenen. Het gaat dan om parkeerplaatsen, straten, paden, de groenvoorziening, speelgelegenheden, openbare verlichting en waterpartijen. Een situatietekening betreft namelijk een bouwlocatie waarvan de exacte uitvoering nog niet definitief vaststaat.
  4. Aan inrichtings- en bebouwingsindicaties kun je geen rechten ontlenen.