Toggle menu
ondertekening-oosteindedriehoek

Komst 853 woningen in Aalsmeer een stap dichterbij

23 december 2022
 
 
Nieuws
 
 

Donderdag 21 december tekende Wethouder Willem Kikkert een anterieure overeenkomst met Oosteindedriehoek B.V. Dit is een samenwerking tussen Van Wanrooij Projectontwikkeling uit Den Bosch en Roosdom Tijhuis uit Rijssen. In de Oosteindedriehoek deelgebied 1 gelegen tussen de Aalsmeerderweg – Legmeerdijk en de woonwijk Nieuw Oosteinde komen in totaal  853 woningen en een school.

In een anterieure overeenkomst wordt het bouwprogramma vastgelegd. Zo komen er in de nieuwe wijk 25% sociale huurwoningen, 30% in de middeldure categorie en 45% woningen in de vrije sector.

Wethouder Willem Kikkert: “Deze ondertekening is een memorabel moment. We zijn hier al lang mee bezig. Met ruim 850 woningen in de Oosteindedriehoek deelgebied 1 krijgt Aalsmeer er woningen bij waar veel vraag naar is in onze gemeente. Daarnaast wordt de nieuwe wijk een mooie toevoeging aan de woonkern Oosteinde. Om alle geïnteresseerden hierover te informeren organiseren wij op 16 januari van 19:00 uur tot 21:00 uur een inloopbijeenkomst in het raadhuis. Hier kunnen alle vragen over dit plan gesteld worden.”

Deelgebied 1: 3 buurten
Deelgebied 1 van de Oosteindedriehoek bestaat uit 3 buurten. Aansluitend op de wijk Nieuw Oosteinde komt er een dorpse buurt met ongeveer 256 woningen. In deze buurt komen  vooral eengezinswoningen en een beperkt aantal appartementen. Aan de zijde van de Legmeerdijk komt een stedelijke buurt met ongeveer 192 woningen. Een belangrijk deel daarvan bestaat uit appartementen, gecombineerd met eengezinswoningen. Tot slot komt er een zogenaamde centrum-dorpse buurt met rond de 404 woningen waarvan een deel appartementen.

Planning
Het bestemmingsplan ligt nu tot en met 2 februari ter inzage. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk is geworden, start  Oosteindedriehoek B.V. met het bouwrijp maken van de eerste buurt die qua verkeer op de Aalsmeerderweg wordt ontsloten. Daarna komt er ook een verkeersaansluiting op de Legmeerdijk. Nadat het terrein bouwrijp is gemaakt start Van Wanrooij samen met Roosdom Tijhuis en Eigen Haard met de bouw van de woningen. Eigen Haard gaat de verhuur van de sociale woningen in dit plan verzorgen.

Constructieve samenwerking
“Wij werken al geruime tijd op een constructieve wijze samen met Gemeente Aalsmeer aan de plannen. Een nieuwe woonwijk is er niet van de ene op de andere dag en dit vraagt om zorgvuldige aandacht”, zegt Clemie van Wanrooij, directeur bij Van Wanrooij Projectontwikkeling. “Dit is een belangrijke stap in het proces dat wij samen met de gemeente aan het doorlopen zijn. Wij zien uit naar een prettige voortzetting van de samenwerking.” voegt Martin Companje, directeur bij Roosdom Tijhuis daaraan toe.

Over Van Wanrooij en Roosdom Tijhuis
Al ruim 50 jaar bouwt en ontwikkelt Van Wanrooij nieuwbouwwoningen. Met zo’n 275 enthousiaste medewerkers realiseert Van Wanrooij woningbouw voor particulieren, corporaties, beleggers en lokale overheden. Roosdom Tijhuis is een ontwikkelende bouwer die landelijk opereert als een sterke partner in huisvestingsprojecten. Naast de eigen projecten ontwikkelt, ontwerpt en bouwt Roosdom Tijhuis diverse projecten voor particulieren, gemeenten, corporaties, beleggers en andere opdrachtgevers in heel Nederland.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Oosteindedriehoek, dan kunt u zich online aanmelden voor meer informatie op www.thuisinoosteinde.nl en op onze projectwebsite voor Oosteindedriehoek (Aalsmeer).

Bekijk meer nieuwsberichten