Toggle menu
header-baan

Meebewegen in een dynamische woningmarkt

 
 
Blog
 
 

Meebewegen in een dynamische woningmarkt

Terwijl ik schrijf is het alweer begin juli. De eerste zes maanden van 2019 zijn alweer voorbij. Tijd dus voor het opstellen van een tussenbalans. Qua productie is onze organisatie de afgelopen maanden goed op stoom gekomen. Op dit moment werken vier cascoploegen aan het opzetten van de betoncasco’s in onze projecten. Dat blijft de komende maanden zo, waardoor de omzet voor dit jaar zeer waarschijnlijk boven de begroting gaat uitkomen. Een goed vooruitzicht dus. Ook voor 2020 zitten er mooie projecten in de pijplijn voor de afdeling planontwikkeling en de uitvoerende bouw.

Een vreemde mix 

Op de woningmarkt ontstaat voor de iets langere termijn een vreemde mix van ontwikkelingen. Aan de ene kant zien wij dat de landelijke overheid graag wil dat er meer gebouwd wordt. Er is de ambitie uitgesproken om de komende periode jaarlijks 75.000 woningen te laten bouwen. Aan de andere kant zien wij dat diezelfde overheid allerlei maatregelen neemt die de bouw van het aantal gewenste woningen juist bemoeilijkt. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het besluit van het versneld invoeren van gasloos bouwen per 1 juli 2018, maar ook aan het stapelen van eisen en voorwaarden op het gebied van stedenbouw en/ of beeld-kwaliteitsaspecten. Verder wordt er veel te strak vastgehouden aan het binnenstedelijk bouwen in plaats van het bieden van meer ruimte aan het bouwen aan de randen van de stad. Gevolgen van dit overheidsbeleid zijn dat er de komende jaren te weinig bouwlocaties beschikbaar zijn. Het Economisch Instituut Bouwnijverheid (EIB) heeft dit in opdracht van Bouwend Nederland in een recent onderzoek duidelijk in beeld gebracht. De gewenste aantallen nieuwbouwwoningen zullen de komende jaren dus niet worden gehaald.

Kostenstijgingen

Een ander ongewenst gevolg van het overheidsbeleid is dat de bouwkosten het afgelopen jaar erg hard zijn gestegen. De verplichting om versneld gasloos te gaan bouwen, heeft tot een forse stijging van de bouwkosten geleid. Andere oorzaken zijn gestegen loonkosten, duurdere bouwmaterialen en gestegen kosten bij onderaannemers. Door deze extreme kostenstijgingen is de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen sterk onder druk komen te staan, dit is vooral te merken in de sociale en middeldure sector. Met name voor starters wordt het hierdoor steeds lastiger om een passende woning te vinden, maar dat geldt inmiddels ook voor doorstromers.

Om deze kostenstijgingen om te kunnen buigen, moeten wij innoveren. Oftewel nog slimmer ontwikkelen en bouwen. Enerzijds door standaardisatie van ons product en onze processen en anderzijds door het bouwproces verder te industrialiseren, bijvoorbeeld door nog meer gebruik te maken van prefabricage. Deze zaken moeten worden gebundeld in ons verbeterde woonconcept Identis® 2.0. Achter de schermen wordt er inmiddels hard gewerkt om hier op korte termijn concrete stappen in te kunnen zetten.

Een positieve bijkomstigheid is de lage rentestand die waarschijnlijk ook de komende jaren nog (historisch) laag zal blijven. Die lage rente helpt de betaalbaarheid en heeft dus een positieve invloed op de woningmarkt. Op dit moment merken wij ook bij Roosdom Tijhuis dat de verkooptijd van onze projecten wat toeneemt. Ook het aantal te ontwikkelen bouwlocaties staat enigszins onder druk door regionale woonafspraken tussen gemeenten en provincies en de vaak stroperige procedures. 

Kortom, een vreemde mix van factoren die elkaar tegenwerken. Factoren die aan de ene kant resulteren in stijgende kosten en een te laag aanbod en die aan de andere kant zorgen voor een betere betaalbaarheid door lage rentelasten. Wij kunnen deze factoren als onderneming zeer beperkt beïnvloeden, maar zullen ze wel kritisch moeten volgen om te kijken waar het noodzakelijk is om bij te sturen. Om op die manier zo goed mogelijk op de ontwikkelingen in te kunnen spelen.

Meebewegen

Wat wij er in ieder geval ook uit kunnen leren, is dat het van belang is om de komende jaren naast de bouw van koopwoningen te blijven inzetten op het bouwen van voldoende huurwoningen en het realiseren van zorgprojecten. Dat doen wij met onze woonconcepten Identis® en Bouwvoorzorg®.

Tot slot is ook het klimaat aan het veranderen. Iets dat de afgelopen weken weer duidelijk merkbaar was. Het weer lijkt steeds extremer te worden met stijgende temperaturen tot gevolg. Wij zullen dus als maatschappij werk moeten maken van de gewenste energietransitie. Wij weten nog niet precies welke energiebronnen in de toekomst de standaard zullen gaan worden, maar niets doen is geen optie. Om deze reden hebben wij als Roosdom Tijhuis de afgelopen maanden een groot deel van onze bedrijfspanden voorzien van zonnepanelen, hierdoor kunnen wij een substantieel deel van onze energievraag in de toekomst op een duurzame manier zelf opwekken.

Tijd om af te ronden. Het is wel duidelijk dat er voldoende uitdagingen zijn om mee aan de slag te gaan. Voor nu wens ik, mede namens de directie en het managementteam, iedereen een goede vakantie. Ik spreek graag de wens uit dat wij na de vakantie uitgerust en in goede gezondheid samen de schouders onder deze uitdagingen zetten. Om zo op korte en op lange termijn succesvol te kunnen blijven in de woningmarkt.

Martin Companje
Algemeen directeur

Bekijk meer nieuwsberichten