Toggle menu
Impressie vogelvlucht.jpg

Roosdom Tijhuis realiseert 38 luxe woningen in deelplan van Zuidbroek

 
 
Nieuws
 
 

Fraai en duurzaam wonen in Nieuw Apeldoorn

Het is een uiterst gewilde nieuwbouwlocatie. Zuidbroek aan de noordoostzijde van Apeldoorn heeft zich ontwikkeld tot een bijzondere wijk waar het prettig wonen is. Water, landschap en groen zijn goed vertegenwoordigd in het ruim opgezette plangebied. De belangrijke voorzieningen bevinden zich in de buurt en het woningaanbod is divers. Dat beeld zie je ook terug bij project Nieuw Apeldoorn, een ontwikkeling van Roosdom Tijhuis. 

 Zuidbroek is in de eindfase aanbeland. In het grootschalige uitbreidingsgebied zijn tot dusverre ruim 2.000 woningen gerealiseerd. Het moeten er in totaal meer dan 2.500 worden. Roosdom Tijhuis tekende met haar partners Syntrus Achmea Real Estate & Finance (SAREF) en BPD al in november 2004 de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Apeldoorn over de bouwclaim van 330 woningen. Het grootste deel daarvan is inmiddels opgeleverd. De komende periode krijgt het project Nieuw Apeldoorn gestalte. Het betreft de bouw van 38 woningen waarvan 14 beleggershuurwoningen voor SAREF. Het aanbod in de vrije sector bevat 9 vrijstaande, 10 halfvrijstaande, 2 hoek- en 3 tussenwoningen. De verkoop ging op 28 maart van start tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst in Nieuwbouw Centrum Apeldoorn, de animo was overweldigend! De woningen sloegen enorm aan. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat alle woningen binnen korte tijd onder optie stonden. De verwachting is dat de bouw eind dit jaar kan beginnen waarbij de eerste woningen worden opgeleverd in het derde kwartaal van 2020. 

 Nieuw Apeldoorn mag gerust een pareltje worden genoemd. Het deelplan kent een hoog ambitie- en kwaliteitsniveau. De woningen in lintbebouwing krijgen een landelijke uitstraling en worden qua karakter ingepast in de omgeving. Er is sprake van differentiatie, daardoor ontstaat een veelzijdig en gevarieerd beeld in de bestaande structuur. De woningen, waarvan een aantal rietgedekt, worden erg compleet opgeleverd en zijn zeer duurzaam en dus energiezuinig uitgevoerd. Dat laatste zie je terug in de EPC-waarde van 0. Er worden zonnepanelen toegepast en de woningen krijgen een aansluiting op de stadsverwarming. 

 Als project Nieuw Apeldoorn is afgerond, resteert er voor Roosdom Tijhuis nog een bouwclaim van 12 woningen in Zuidbroek. Maar ook daarna bestaat er nog een flinke woningbehoefte. Apeldoorn is namelijk gewild. Het heeft een aantrekkelijk karakter, beschikt over alle stedelijke voorzieningen en een centrale ligging in Nederland. Het groene karakter en de Veluwe in de onmiddellijke omgeving zijn beslist pluspunten. Ook vanuit grote steden als Utrecht en Amsterdam bestaat belangstelling om in Apeldoorn te wonen. De vraag is waar de gemeente, naast binnenstedelijke trajecten, toekomstige nieuwbouw wil realiseren. Dat moet de komende tijd duidelijk worden.

Impressie vogelvlucht.jpg
Maak een virtuele wandeling door de wijk
Bekijk de 360° Virtual Reality Tour Virtuele rondleiding
 
 

Architectuur

Nieuw Apeldoorn ligt deels aan de bestaande Nijbroekseweg, maar is ook onderdeel van deelgebied ‘het Rooster’. De woningen aan de Nijbroekseweg zijn onderdeel van een bestaand lint dat ‘het Rooster’ op een eigenwijze doorkruist. Aan deze weg liggen reeds bestaande vrijstaande woningen op riante kavels. ‘Met deze nieuwe ontwikkeling is er aansluiting gezocht bij dit bestaande lint dat van nature een landelijke en romantische uitstraling heeft’, legt architect Martijn Ebberink uit. De nieuw ontworpen woningen sluiten aan bij deze stijl. De afwisseling van verschillende woningtypes met lage en hoge gootlijn dragen bij aan de diversiteit van het plan. ‘Deze rijke uitstraling is ook doorgetrokken in de halfvrijstaande huizen en rijwoningen, zodat er een mooi ensemble ontstaat voor de verschillende doelgroepen. Met name de diversiteit en de zorgvuldigheid van detailleren brengt het plan naar een hoog niveau’, aldus Ebberink. Om de rust en eenheid te bewaren is voor een samengesteld kleurenpallet van stenen gekozen en he bben de woningen een antracietkleurige gebakken pan of rieten kap met riante overstekken.

 
 

Peter Scherders, projectmanager gemeente Apeldoorn:

‘Woningen Zuidbroek vallen in de smaak’

Zuidbroek nadert zijn voltooiing. De bouw ging in 2007 van start en inmiddels is ongeveer tachtig procent van de woningen in de grootste uitbreidingslocatie van Apeldoorn opgeleverd. Peter Scherders, projectmanager van de gemeente Apeldoorn, is tevreden en trots op wat er al bereikt is. ‘Er is door de verschillende partijen op een constructieve wijze samengewerkt. Dat zie je terug in het resultaat. Het is goed wonen in Zuidbroek.’ 

‘Zuidbroek altijd klaar, maar nooit af.’ Het motto geldt nog steeds, zegt Peter Scherders. ‘Er zijn al vele jaren bouwactiviteiten. Toch hebben de bewoners daar amper last van, de overlast wordt tot een minimum beperkt. De mensen wonen er met veel plezier, dat horen we ook terug. De wijk is zo aantrekkelijk dat we amper kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen. Dat zegt genoeg.’ 

Het grootschalige nieuwbouwproject verkeert weliswaar in de laatste fase, maar de activiteiten zullen nog wel enkele jaren in beslag nemen. Door de economische crisis werd het aantal woningen tussentijds naar beneden bijgesteld. ‘Dat had ook invloed op het tempo van bouwen’, legt Scherders uit. ‘Zoals iedereen weet is de markt inmiddels flink aangetrokken. De woningen in Zuidbroek vallen in de smaak en zijn zeer gewild. Daarom zoeken we naar mogelijkheden om extra gronden vrij te maken. Wellicht dat er ook wat tuinbouwfuncties kunnen worden omgezet.’ Het toevoegen van extra woningen aan de oostkant van Het Rooster zou ook kunnen. Vanwege de nabijheid van de A50 is het nodig dat er een geluidswerende voorziening komt. Maar daar was in het oorspronkelijke plan al rekening mee gehouden. ‘Ik verwacht dat er in totaal nog 100 tot 200 woningen extra kunnen worden gerealiseerd. Het ligt voor de hand dat we daar samen met de huidige partijen invulling aan gaan geven. Roosdom Tijhuis hoort daar zeker ook bij.’ Het zou vanaf 2023 het slotstuk van Zuidbroek moeten worden. 

 Het plan voor de komende vier jaar heeft al meer voeten in de aarde. Het gaat om het laatste reguliere deel van de wijk met de naam De Wellen Noord. Het plangebied wordt eind dit jaar bouwrijp gemaakt. Het is de bedoeling dat vanaf begin 2020 de 215 kavels worden uitgegeven. Roosdom Tijhuis bouwt in dit plan 12 woningen. De gemeente heeft na Zuidbroek nog geen nieuwe uitleglocatie op het oog. Inbreiding wordt gezien als oplossing voor de woningbehoefte. ‘Er zijn binnenstedelijk verschillende mogelijkheden. In combinatie met Zuidbroek hopen we zo de grote vraag te pareren, want ook vanuit de Randstad komen mensen deze kant op. Apeldoorn is geliefd vanwege het natuurlijke karakter, de relatief lage prijzen en is via de A1 en het spoor goed bereikbaar.’ 

Kwaliteit leveren 

Over de samenwerking met Roosdom Tijhuis is de Apeldoornse projectmanager zeer te spreken. ‘De ervaringen zijn goed. Natuurlijk is er wel eens een discussie, maar dat is heel normaal. Over het algemeen verlopen de gesprekken in een ontspannen sfeer en wordt er constructief meegedacht. Roosdom Tijhuis geldt als een traditioneel bouwbedrijf dat veel waarde hecht aan het leveren van kwaliteit, maar zeker niet wegloopt voor nieuwe ontwikkelingen en daar actief op inhaakt. Wat ik heel knap vind: ze voelen precies aan wat kopers willen en dan doel ik op woonwensen. Dat merk je nu ook weer in Nieuw Apeldoorn. Daar zijn ze er overigens opnieuw in geslaagd een prima planopzet te kiezen.’

Bekijk meer nieuwsberichten