Toggle menu
zonnepanelen-slider

Roosdom Tijhuis stelt grond beschikbaar voor realisatie Zonnepark Revelhorst

 
 
Nieuws
 
 

Ruim 27.000 zonnepanelen in Zutphen

ZUPTHEN – Op woensdag 3 oktober jongstleden hebben Roosdom Tijhuis Gebiedsontwikkeling B.V. en Zonnepark Revelhorst B.V. (Solar Proactive) een overeenkomst gesloten voor de realisatie van Zonnepark Revelhorst, aansluitend aan het gelijknamige bedrijventerrein Revelhorst te Zutphen.

Op de circa 8 hectare grond die Roosdom Tijhuis de komende 20 jaar beschikbaar stelt, realiseert Solar Proactive een zonnepark met ruim 27.000 zonnepanelen. Hiermee verwacht Solar Proactive circa 6,6 Megawatt op te wekken, wat gelijk staat aan een gemiddeld verbruik van 2700 huishoudens.

Zonnepark Revelhorst levert een belangrijke bijdrage aan de ambitieuze doelstelling van de gemeente Zutphen om in 2030 energieneutraal te zijn. Daarnaast geeft het park een impuls aan het naastgelegen bedrijventerrein Revelhorst, onder andere doordat bedrijven kunnen meeprofiteren van de duurzame energie uit het Zonnepark.

Tijdens het ontwerp van het zonnepark hebben directe buurtbewoners inspraak gehad en is er veel aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing. Zo worden er hagen aangeplant waarmee een verbeterde leefomgeving voor vogels wordt gecreëerd en komt er een ruiterpad rondom het park. Het geheel zal een mooie overgang creëren tussen het buitengebied, het bedrijventerrein en de woonwijk De Leesten.

Naar verwachting start de aanleg van het zonnepark in het najaar van 2019, afhankelijk van de vergunningsprocedures.

Ontwerpschets Zonnepark Revelhorst:


Bekijk meer nieuwsberichten