Toggle menu
slider-bouwvoorzorg

Zorgvragen leidend bij nieuwbouw in Peize

 
 
Interview
 
 

Gedegen ontwikkeltraject Interzorg De Hoprank

Het onderkomen van Interzorg De Hoprank in Peize voldoet niet meer aan de huidige eisen en wensen. Nieuwbouw is noodzakelijk om aan de steeds hogere zorgvraag te kunnen voldoen. Interzorg heeft Roosdom Tijhuis ingeschakeld om het project in goede banen te leiden.

Begin dit jaar werd een intentieovereenkomst voor het ontwikkeltraject getekend door Astrid-Odile de Visser namens de Raad van Bestuur van Interzorg Noord-Nederland en Martin Companje, directeur van Roosdom Tijhuis. De partijen nemen de tijd om het proces heel zorgvuldig uit te voeren. ‘Er is voor alle belanghebbenden ruimte om mee te denken. Iedereen heeft zijn eigen inbreng en dat zal zorgen voor een optimale invulling van de plannen. We gaan voor de beste oplossingen’, benadrukt Rob Kamp, acquisiteur van Roosdom Tijhuis. Het is de bedoeling dat in 2019 een start wordt gemaakt met de nieuwbouw.

 
 

De stem van cliënten en personeel weegt zwaar

Het huidige gebouw in Peize wordt op termijn gesloopt. Op de bestaande locatie komen dan vier nieuwe gebouwen die mogelijk met elkaar worden verbonden. In totaal gaat het om de ontwikkeling van zestig wooneenheden. Voor de nieuwbouw is een bestemmingsplanwijziging nodig. Ook een nieuwe stedenbouwkundige opzet maakt onderdeel uit van de procedure. De cultuurhistorische aspecten van de locatie krijgen daarbij alle aandacht. ‘We zijn druk bezig met de voorbereidingen. Het overleg hierover met de gemeente Noordenveld verloopt constructief. Maar ook de Dorpsraad en de omwonenden krijgen inspraak’, vertelt Kamp. 

Een breed draagvlak is een voornaam uitgangspunt. De stem van de cliënten en het personeel weegt uiteraard zwaar. Daarom worden zij uitvoerig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en krijgen ze alle gelegenheid om mee te praten en ideeën te ventileren. In februari werd er nog een drukbezochte informatieavond gehouden. Op basis van de input wordt een plan van eisen opgesteld. Iedereen komt aan bod. De cliëntenraad, de verschillende werkgroepen en het projectteam waarin ook de afdelingen zorg, facilitair en vastgoed zijn vertegenwoordigd. ‘Op die manier wordt er een toekomstbestendig gebouw gerealiseerd waar de beste zorg kan worden verleend’, geeft Rob Kamp aan.

 
 

Ontwikkeling en realisatie optimaal afgestemd

Zowel de sloop als de nieuwbouw zal in twee fases worden uitgevoerd. Dat betekent dat bewoners niet tijdelijk op een andere locatie hoeven te worden ondergebracht en in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen totdat het nieuwe gebouw gereed is. Verschillende scenario’s voor het ontwerp passeren de komende tijd de revue en zullen worden gewogen. Duurzaamheid zal daarbij een belangrijke rol spelen. De eerste schetsen van de hand van architect Anja Wiggers van Roosdom Tijhuis zijn inmiddels klaar. 

Rob Kamp: ‘Met de specialisatie Bouwvoorzorg heeft ons bedrijf veel ervaring met deze projecten. Het is goed dat we vroegtijdig worden ingeschakeld zodat ontwikkeling en realisatie optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd.’ Roosdom Tijhuis gaat verder en wil niet voor niets graag al aan de voorkant van het bouw- of verbouwtraject betrokken worden. ‘We ondersteunen verder bij het opstellen van het programma van eisen, hebben contacten met gemeenten, beleggers, andere externe partijen en organiseren informatiebijeenkomsten. Dat alles komt het eindresultaat beslist ten goede’, aldus Kamp die wil benadrukken dat de processen in een prettige samenwerking met Interzorg gestalte krijgen.

 
 

Interzorg

Interzorg biedt verschillende vormen van zorg, behandeling, service en wonen. Dat kan thuis met Interzorg Wijkzorg of op één van de negen locaties, waaronder De Hoprank in Peize. De zorgcentra staan middenin de samenleving, de deuren staan altijd open voor iedereen. Net als cliënten en hun familie, kunnen ook wijkbewoners gebruikmaken van de verschillende faciliteiten die op de locatie geboden worden, zoals het sfeervolle restaurant en de vele activiteiten. Een groot voordeel van De Hoprank is dat mensen er zo lang mogelijk kunnen blijven wonen, ook als de zorgbehoefte verandert. Interzorg heeft de beschikking over gespecialiseerde teams en medewerkers. Ze bieden hulp en ondersteuning als het gaat om een kort of permanent verblijf, dagopvang of intensieve zorg. 

 
 
profiel-rob-kamp

Meer weten over zorghuisvesting
door Roosdom Tijhuis?

Ik sta u graag te woord, dit zijn mijn contactgegevens: 

De heer R. (Rob) Kamp
Acquisiteur bij Roosdom Tijhuis
r.kamp@roosdomtijhuis.nl
0548 - 51 80 24

Bekijk meer nieuwsberichten