RoosdomTijhuis Toggle menu
slider-wijnbergen

Buitenplaats Wijnbergen, Doetinchem

Home / Referenties / Buitenplaats Wijnbergen
 
 

Buitenplaats Wijnbergen gaat voortvarend verder

Tijdens de economische crisis waren de nieuwbouwactiviteiten schaars in de Achterhoek. Buitenplaats Wijnbergen in Doetinchem vormde een uitzondering en ging tegen de stroom in. In de gewilde nieuwe woonwijk werd de afgelopen jaren flink doorgebouwd. Op de uitbreidingslocatie komen in totaal 749 woningen.

Buitenplaats Wijnbergen krijgt steeds meer vorm. In het plangebied van 30 hectare is 17,5 hectare uitgeefbaar. Fase 1 en 2 telden 217 huizen, deze zijn inmiddels afgerond. Fase 3 is in momenteel aanbouw en de eerste woningen van fase 4 zijn dit najaar in verkoop gegaan. Voor Roosdom Tijhuis gaat het om 4 rijwoningen en 12 halfvrijstaande woningen. Na deze fase volgen fase 5 en 6. Het hele plan van GEM Wijnbergen CV zal naar verwachting in 2024 gereed zijn. De grondexploitatiemaatschappij wordt gevormd door Van Wanrooij Projectontwikkeling en Rotij Grondontwikkeling Oost waarin BPD Ontwikkeling, Roosdom Tijhuis en Syntrus Achmea Real Estate & Finance participeren. De woningen worden grotendeels gerealiseerd door de bouwbedrijven van Roosdom Tijhuis en Van Wanrooij.

Goede mix

De fraai gelegen nieuwbouwlocatie in Doetinchem heeft veel te bieden en kent volop differentiatie. Juist de differentiatie zorgt voor een evenwichtig aanbod. ‘Er is een goede mix tussen sociale woningbouw en woningen in de vrije sector’, vertelt coördinator gebiedsontwikkeling Wouter van Drie van Roosdom Tijhuis. In 2009 sloten de grondexploitatiemaatschappij en de gemeente Doetinchem een samenwerkingsovereenkomst met een vast woningbouwprogramma. Een voorwaarde was dat 40 procent van het aanbod in het sociale segment moest worden gerealiseerd. ‘Dat bleek een goede zet, want in de crisis was er juist behoefte aan goedkopere woningen en huurwoningen’, benadrukt Van Drie. ‘De plannen konden daardoor in hetzelfde tempo worden uitgevoerd. Terwijl je elders zag dat projecten niet werden doorgezet, stil kwamen te liggen of vertraging opliepen.’

Groen karakter

 
 
contentblock-wijnbergen1-1

Buitenplaats Wijnbergen is een bijzondere wijk in aanbouw. Het is een plek die veel mensen zich wensen: ruimtelijk opgezet, met veel groen, volop speelvoorzieningen en respect voor de oorspronkelijke landschappelijke waarden. Het plan bestaat uit verschillende deelgebieden met elk een eigen karakter. Opvallend en beeldbepalend element in het gebied is de Kapperskolk, onderdeel van de Ecologische Verbindingszone. Je loopt vanuit de wijk zo de natuur in. Verder is aan de rand van de bebouwing een school voor speciaal onderwijs gerealiseerd, een initiatief van de gemeente Doetinchem en Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland. Voor kinderen is er in de wijk volop speelgelegenheid. Er zijn straatspeelplekken voor kinderen van 0 tot 6 jaar dichtbij de woningen. Kinderen van 7 tot 12 jaar kunnen gebruikmaken van buurtspeelplekken. Bovendien komt er voor de hele wijk een speel- en sportplek bij de ecologische verbindingszone.

Aantrekkelijk

 
 
contentblock-wijnbergen2

Buitenplaats Wijnbergen is zeer goed ontsloten. De groene woonwijk ligt op een steenworp van het centrum van Doetinchem met alle voorzieningen binnen handbereik. Een supermarkt en een zorgcentrum zijn op nog kortere afstand in de wijk Dichteren gesitueerd. De gemeente heeft speciaal voor een goede verbinding naar Dichteren een fi etstunnel aangelegd. Een directe aansluiting op de autosnelweg A18 vormt een ander groot voordeel. Verder zijn er in het gebied verkeersverbindingen gecreëerd, die het voor voetgangers en fi etsers erg aantrekkelijk maken. Een rustiek tuindorp met veel toegevoegde waarde en prachtige uitzichten, dat is Wijnbergen. De bewoners van de wijk hebben veel te kiezen gezien door het gedifferentieerde woningaanbod. Er komen sociale huurwoningen, starterswoningen en kavels voor particulier opdrachtgeverschap, maar ook de koopsector vanaf 2 ton is volop vertegenwoordigd. Alle doelgroepen worden bediend en daarbij is de architectuur van de woningen zeer afwisselend. Hierdoor krijgt ieder deelgebied zijn eigen identiteit, zonder dat dit ten koste gaat van de samenhang. De nieuwe bewoners worden daarnaast ook betrokken bij de inrichting van de speelvoorzieningen in de wijk.

Archeologie

 
 
contentblock-wijnbergen3

Typerend voor het gebied zijn het glooiende landschap, de archeologische historie, de door groen omringde ecologische verbindingszone Kapperskolk en de Oude Doetinchemseweg, die dwars door het plan loopt. Buitenplaats Wijnbergen wordt met zorg ingepast in dit culturele en landschappelijke erfgoed. De glooiing, die bijdraagt aan de eigenheid van het plan, blijft gehandhaafd. De hoogteverschillen zorgen voor een bijzonder effect. Op het terrein werden belangrijke vondsten gedaan. Archeologen troffen namelijk sporen aan van een prehistorische nederzetting en fundamenten van een middeleeuwse tolpoort. Het gedeelte waar de fundering van het middeleeuwse gebouw ligt en een zone waar veel archeologische sporen zijn gevonden zijn nu aangemerkt als een gemeentelijk archeologisch monument, dit betreft ongeveer 4.000 vierkante meter. Dit gedeelte wordt niet bebouwd en zal gerespecteerd worden als archeologisch cultuurgoed en krijgt een duidelijke markering. Een uniek en bijzonder onderdeel van Buitenplaats Wijnbergen.

Duurzaamheid

 
 
contentblock-wijnbergen4

De ontwikkelaars en de gemeente Doetinchem hechten bij Buitenplaats Wijnbergen veel waarde aan het tot stand brengen van een duurzaam ingericht en functioneel woongebied. Het planconcept is gebaseerd op de duurzame aspecten van de ondergrond en het landschap. Het gevarieerde woonprogramma, de prettige en sociaal veilige woonomgeving en voldoende parkeergelegenheid dragen daar aan bij. Een belangrijk uitgangspunt om te komen tot een duurzaam verkeerssysteem is het bevorderen van het fietsgebruik. Een ander duurzaam principe is het scheiden van schoon regenwater en vuil huishoudelijk afvalwater. Het schone regenwater wordt in bovengrondse goten met zoveel mogelijk gebruik van het natuurlijke hoogteverschil afgevoerd naar de wadi’s. Hier kan het water in de bodem infiltreren. Er wordt geen hemelwater afgevoerd uit het plangebied.

Aangenaam kennis te maken

 
 
20220323-gert-jan-ten-brinke-7218-x-lr

Meer weten over projectontwikkeling door Roosdom Tijhuis?

Ik sta u graag te woord, dit zijn mijn contactgegevens:

De heer G.J. (Gert-Jan) ten Brinke
Adjunct directeur Planontwikkeling bij Roosdom Tijhuis
g.j.tenbrinke@roosdomtijhuis.nl
0548 – 518024

slider-bouw
Roosdom Tijhuis is betrouwbaar, solvabel en transparant
We stellen ons graag aan u voor. Bedrijfsprofiel

Bekijk meer referenties