Toggle menu
impressie-van-fase-1-deelplan-de-vijver

Belangrijke stap voor woningbouw Nieuw Boekhorst

12 december 2023
 
 
Nieuws
 
 

Belangrijke stap voor woningbouw Nieuw Boekhorst

Met het ondertekenen van een anterieure overeenkomst door de gemeente Teylingen en vijf marktpartijen, waaronder Roosdom Tijhuis, is een grote stap gezet voor het woningbouwplan Nieuw Boekhorst. Tegelijkertijd tekende de gemeente de koop- en samenwerkingsovereenkomst met woonstichting Stek en een aantal specifieke afspraken met Van der Hulst Bouwbedrijf over een deel van grond in het plangebied.

Belangrijke stap

Wethouder Marlies Volten: “Dit is een belangrijke stap voor het woningbouwplan Nieuw Boekhorst. De 1250 tot 1300 woningen van dit plan sluiten aan op de vraag naar extra woningen. Het woningaanbod dat hier wordt ontwikkeld vormt een goede aanvulling op het huidige aanbod. Er komt een mix aan betaalbare woningen, middeldure en vrije sector-woningen, zowel appartementen en gezinswoningen. Met veel aandacht voor betaalbaar wonen.”

Samenwerking

De ontwikkeling Nieuw Boekhorst is een samenwerking van gemeente Teylingen, Heijmans, Ballast Nedam Development, Roosdom Tijhuis, Achmea Real Estate namens Stichting BPL Pensioen en Blokhuis. In de anterieure overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld de manier van samenwerken en de financiën. De gemeente heeft afgelopen maandag ook de koop- en samenwerkingsovereenkomst met Stek getekend. Hierin staan afspraken over het bouwen van de sociale woningen. Verder zijn er afspraken gemaakt met een van de grondeigenaren, Van der Hulst Bouwbedrijf, over de verhuizing van de zelfoogsttuin ‘Elsgeesterhof’ naar het aangrenzende gebied ‘De Driehoek’ en over de aanleg van natuur in dit gebied.

Voorzieningen

Behalve woningen wordt er ook rekening gehouden met verschillende voorzieningen in het nieuw te ontwikkelen gebied, zoals een school, sportvoorzieningen inclusief sporthal, commerciële voorzieningen en een passantenhaven. Dit is allemaal vastgelegd in het bestemmingsplan dat onlangs ter inzage heeft gelegen.

Deelplan 1 gestart

De voorbereidende ontwerpwerkzaamheden voor de eerste fase, deelplan “De Vijver”, zijn gestart. In dit eerste deelplan worden verschillende woningtypes gerealiseerd. De voorverkoop start 13 december 2023. De verhuur start waarschijnlijk eind 2025, in aanloop naar de oplevering van de huurwoningen. De eerste werkzaamheden worden medio 2024 verwacht. Meer informatie over het project is te vinden op www.nieuwboekhorst.nl.

Bekijk meer nieuwsberichten